Posts Tagged ‘ابوالفضل عابدینی پیش از زندان هنگام تظاهرات در مقابل سفارت شیخک نشین امارات’

شماره ١٤٥ – سروده فردوسی از استاد بادکوبه ای در کاخ نیاوران

نامه پان ایرانیسم شماره ١٤٥ – چهار شنبه ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٣ – ١٤ مه ٢٠١٤ www.paniranism.info – iran[email protected]   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند سروده جنجالی فردوسی از استاد بادکوبه ای در کاخ نیاوران علی یونسی: نماد شیر و خورشید سلطنتی نیست دیدگاه پروفسور هانری ماسه درخصوص ایران بزرگ حجت کلاشی […]

Copyright©2010-2018.