Posts Tagged ‘توانا بود هرکه دانا بود’

شماره 50 – مهر میهن و نکوداشت داریوش بزرگ

‍ هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 50، آدينه، 20 مهر ماه 1397 – 12 اکتبر 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند فردوسی الهام بخش بخشی از سخنرانی استاد دکتر شفیعی کدکنی درباره‌ دشمنی […]

Copyright©2010-2018.