Posts Tagged ‘حکومت با بی کفایتی نفوذ استراتژیک ایران در سوریه را از دست می دهد’

شماره ۶۳ – ایران ِ عزیز ِ من !

نامه پان ایرانیسم دوره دو، شماره ۶۳ – آدینه ۱۴ مهر ۱۳۹۱ – ۵ اکتبر ۲۰۱۲ ۲ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌ مطالب زیر تقدیم میشوند: – دزد اموال ملت ایران – ایران ِ عزیز ِ من ! – حکومت با بی کفایتی نفوذ استراتژیک ایران در سوریه را از دست می […]

Copyright©2010-2018.