Posts Tagged ‘دکتر هوشنگ طالع: طبق قانون مشروطه بحرین هنوز هم جزء خاک ایران است’

شماره ۵۱ – سخنان دکتر رادها کریشنان رئیس جمهور فقید هندوستان در مورد ایران و ملت ایران

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۵۱-آچهار شنبه ۷ تیر ۱۳۹۱ – ۲۶ ژوئن ۲۰۱۲ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌ مطالب زیر تقدیم میشوند: سخنان دکتر رادها کریشنان رئیس جمهور فقید هندوستان در مورد ایران و ملت ایران حسنین هیکل: فردوسی با سرودن شاهنامه به شما، […]

Copyright©2010-2018.