Posts Tagged ‘روزگاری که میهن پرستی جرم نبود!’

شماره 47 – روزگاری که میهن پرستی جرم نبود!

‍ هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 46، پنج شنبه 22 شهریورماه 1397 – 13 سپتامبر 20018 درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند مصاحبه ماهنامه اقتصادی-صنعتی «کارخانه‌دار» با مهندس تقی توکلی،صنعتگر و تکنوکرات تبریزی روزگاری که […]

Copyright©2010-2018.