Posts Tagged ‘زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی’

شماره 42 – در جستجوی کورش بزرگ

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 41، پنج شنبه 18 امردادماه 1397 – 9 اوت 20018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: در جستجوی کورش بزرگ، مستند زیبا و علمی به همت آ قای کورش […]

Copyright©2010-2018.