Posts Tagged ‘ستون آزاد – نوشتار های خوانندگان “نامه پان ایرانیسم”’

نامه پان ایرانیسم شماره ۳۲ – ابوالفضل و شاهین

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۳۲ آدینه ۲۲ مهر ۱۳۹۰ – ۱۴اکتبر۲۰۱۱ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌، مطالب زیر تقدیم میشوند: – تهدید خانواده شاهین زینعلی، روزنامه نگار دربند و فعال سیاسی پان ایرانیست – ابوالفضل عابدینی،زندانی سیاسی و روزنامه نگار پان ایرانیست،در اقدامی عجیب […]

Copyright©2010-2018.