Posts Tagged ‘قطعه‌ای از استاد شهریار با صدای شاعر- شعر آذربایجان’

شماره ۱۶۶ – سیاست خارجی ایران و فرصت‌های از دست رفته

نامه پان ایرانیسم شماره ۱۶۶ – پنج شنبه ٢٠ شهریور ١٣٩٣ – ١٩ سپتامبر ٢٠١۴ درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند آزادی – سروده ای از کاوه شهریاری سیاست خارجی ایران و فرصت‌های از دست رفته – دکتر هوشنگ طالع آغاز پنجمین سالروز بنیان گذاری نهاد مردمی قطعه‌ای از استاد شهریار با […]

Copyright©2010-2018.