Posts Tagged ‘متن کامل فرمان کورش بزرگ’

شماره 85 – روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 85، آدینه 3 آبان ماه 1398، 25 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند: بزرگداشت کوروش بزرگ در سراسر جهان اهمیت کوروش بزرگ و هخامنشیان در تاریخ […]

Copyright©2010-2018.