Posts Tagged ‘نمونه ای از نوشته دکتر امیر آقاجانی’

شماره 104 – دکتر امیر آقاجانی و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 104 – پنج شنبه 23 امرداد ماه 1399 – 13 اوت 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: دکتر امیر آقاجانی فعال پان ایرانیست به زندان منتقل شد. چند […]

Copyright©2010-2018.