Posts Tagged ‘وقتی به پنجشیر می‌رسی’

شماره 139 – شماره 139 – تحولات افغانستان و منافع ملی ما

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز شماره 139، دوشنبه 29 شهریور ماه 1400، 20 سپتامبر 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info       تحولات افغانستان و منافع ملی ما وقتی به پنجشیر میرسی,، گرامیداشت احمد شاه مسعود گفتگوی اختصاصی […]

شماره 80 – شهروند تنها و بقای نظام جمهوری اسلامی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 80، آدینه 29 شهریور ماه 1398 – 20 سپتامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: ۲۷ شهریور سالروز درگذشت شهریار وقتی به پنجشیر می‌رسی شهروند تنها […]

Copyright©2010-2018.