Posts Tagged ‘پروانه فروهر’

سالروز جان باختن سرور داریوش وبانو پروانه فروهر

بیانیه‌ حزب پان ایرانیست بمناسبت سالروز جان باختن سرور داریوش وبانو پروانه فروهر هواداران پان ایرانیسم یاد همه جان باختگان نهضت‌های ملی‌ ایران را گرامی‌ میدارد.   یکم آذر ۱۳۹۰ پاینده ایران ملت ایران قربانیان قتلهای زنجیره ای را فراموش نخواهد كرد… سیزده سال پیش در چنین روزی، عاملان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانه […]

Copyright©2010-2018.