Posts Tagged ‘چه کسی می‌خواهد روح ترکیه در بدن ایران باشد؟!’

شماره ١۴٧ – عبدلجعفراوف شاماخی (شاعر آران): مـیان مـن و ایـران فـاصـله افـتـاد

نامه پان ایرانیسم شماره ١۴٧ – پنج شنبه ١ خرداد ١٣٩٣ – ٢٢ مه ٢٠١۴ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند شمارهٔ ۸۱ ماهنامه خواندنی منتشر شد معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای باید در گورستان تاریخ دفن شوند سروده جدایی وطنیمیز شعری – مـیان مـن و ایـران فـاصـله افـتـاد چه […]

Copyright©2010-2018.