Posts Tagged ‘گاف‌های حکیم فردوسی در شاهنامه’

نامه پان ایرانیسم ۴۴؛ چهار ماه حبس دیگر از کرامت نظام

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۴۴ – پنج شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۰ – ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌: مطالب زیر تقدیم میشوند: چهار ماه حبس دیگر برای سرور رضا کرمانی شاهین زینعلی به زندان رجایی شهر منتقل شد مصاحبه اکبر امینی؛ جوانی […]

Copyright©2010-2018.