شماره 126 – استعمار سرخ، اینبار چین

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 126،  سه شنبه 01 فروردین ماه 1400، 30 مارس 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info تغار ! چینی‌ها از مقامات رژیم ایران خواسته‌اند در مورد جزئیات توافق ۲۵ساله سکوت کنند! طومار شهروندان ایران به رییس‌جمهور چین: توافق با جمهوری … ادامه خواندن شماره 126 – استعمار سرخ، اینبار چین