Posts Tagged ‘برای روز کورش بزرگ’

شماره 86 – انتخاب ۷ آبان به عنوان روز کوروش کبیر در تاجیکستان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 86، آدینه 10 آبان ماه 1398، 1 نوامبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند کوروش پادشاهی برجسته بود که حقوق انسان‌ها را محترم می‌شمرد، پروفسور سوزان پیر اسلیموویچ […]

Copyright©2010-2018.