Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 129 – سالروز جانباختن زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی (آژیر)

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 129،  1400،  2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   و خون هرگز نمی خسبد زندگی نامه دکتر محمد رضا عاملی تهرانی زهر خند، سروده ای از دکتر محمد رضا عاملی تهرانی یادی از دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، دکتر […]

شماره 128 – 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 128، آدینه 10 اردیبهشت ماه 1400، 30 آوریل 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد سروده خلیج فارس پیامدهای شوم جمهوری اسلامی […]

شماره 127 – چرا نه به جمهوری اسلامی؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 127،  یکشنبه 29 فروردین ماه 1400، 19 آوریل 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند چرا نه به جمهوری اسلامی؟ از سرمایه‌گذار و کارآفرین تا کارگر و کارمند و بیکار! […]

شماره 126 – استعمار سرخ، اینبار چین

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 126،  سه شنبه 01 فروردین ماه 1400، 30 مارس 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info تغار ! چینی‌ها از مقامات رژیم ایران خواسته‌اند در مورد جزئیات توافق ۲۵ساله سکوت کنند! طومار شهروندان ایران به رییس‌جمهور چین: توافق با جمهوری […]

شماره 125 – نوروز باشکوه‌ترین جشن جهان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 125، شنبه 1 فروردین ماه 1400، 20 مارس 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info     نوروز پیروز – نوروز باستانی یادگار ارجمند نیاکانمان را به همه هم میهنان شادباش گفته برای همه آرزوی پیروزی و بهروزی داریم   […]

شماره 124 – سراوان؛ بوی خون و باروت در زادگاه خورشید

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 124، چهارشنبه 13 اسفند ماه 1399، 3 مارس 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند سراوان؛ بوی خون و باروت در زادگاه خورشید، روشنک آسترکی سرود ملی ایران توسط میهن […]

شماره 123 – ایران، تصوری ذهنی نیست

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 123، سهرشنبه 28 بهمن ماه 1399، 16فوریه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران، تصوری ذهنی نیست – ایران و ایرانشهر در گفت‌وگو با صادق سجادی “ستم ملی”؛ کدام […]

شماره 122 – مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 122، آدینه 10 بهمن ماه 1399، 29 ژانویه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info     مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت، هومن اسکندری استوار قامتان پان ایرانیست، میلاد دهقان به یاد مهندس رضا کرمانی، سازمان جوانان […]

شماره 121 – ایران‌ستیزی با اسلحۀ زبان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 121، دوشنبه 29 دی ماه 1399، 18 ژانویه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران‌ستیزی با اسلحۀ زبان، محمد محبی «زبان و قومیت» در ایران در گفت‌وگو […]

شماره 120 – ویژه سالروز درگذشت سرور محسن پزشکپور ( پندار )

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 120، سه شنبه 16 دی ماه 1399، 5 ژانویه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند جان بخشِ «پان ایران» برفت بیاد و برای سرور محسن پزشکپور معیار اصالت، قدرتمندی […]

Copyright©2010-2018.