Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 42 – در جستجوی کورش بزرگ

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 41، پنج شنبه 18 امردادماه 1397 – 9 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: در جستجوی کورش بزرگ، مستند زیبا و علمی به همت آ قای کورش […]

شماره 41 – سالروز انقلاب مشروطییت فرخنده باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 40، شنبه 13 امردادماه 1397 – 4 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: ۱۴ مرداد سالروز آغاز عظمت طلبی ملت ایران فرخنده باد – سروده وطن از […]

شماره 40 – پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 40، چهار شنبه 10 امردادماه 1397 – 1 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: زبان پارسی تنها زبان پارسی زبانان ایران نیست، دکتر جواد طباطبایی […]

شماره 39 – زنده یاد سرلشکر خلبان عباس دوران – همچون آرش، در راه نگاهبانی از میهن به کام مرگ

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 39، سه شنبه 2 امردادماه 1397 – 24 ژوئیه 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: سالگرد قیام ملی سی تیرماه۱۳۳۱ گرامی باد بلایی که «عباس دوران» بر سر […]

شماره 36 – شیر و خورشیدمان را چه شد؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 36، سه شنبه 12 تیرماه 1397 – 3 ژوئیه 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: یونسکو چند اثر باستانی دیگر در ایران را به فهرست خود […]

شماره 35 – بر سر تمامیت ارضی کشورمان با کسی بحثی نداریم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 35، پنج شنبه 7 تیرماه 1397 – 28 ژوئن 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: بر سر تمامیت ارضی کشورمان با کسی بحثی نداریم واژه ناو یا Navy […]

Copyright©2010-2018.