Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 95 – نمایش تکراری و مبتذل انتخابات؛ از دست‌های آلوده تا پول‌های کثیف

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 95 سه شنبه 22بهمن ماه 1398، 11 فوریه 2020 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند نمایش تکراری و مبتذل انتخابات؛ از دست‌های آلوده تا پول‌های کثیف رای دادن در […]

شماره 94 – مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 94 پنج شنبه 10بهمن ماه 1398، 30 ژانویه 2020 www.paniranism.info . [email protected]   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت، هومن اسکندری به یاد مهندس […]

شماره 93 -دریغا تهی از تو ایران زمین، سالروز در گذشت دکتر ابراهیم میرانی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 93 یکشنبه 29 دی ماه 1398، 19 ژانویه 2020 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند دریغا تهی از تو ایران زمین، سالروز در گذشت دکتر ابراهیم میرانی ‫یادبود سرور […]

شماره 92 – ویژه نامه دکتر محمود افشار یزدی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 92، سه شنبه 17 دی ماه 1398، 7 ژانویه 2020 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند دکتر محمود افشار و پان ایرانیسم, میلاد دهقان ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠۱۱ دی سالروز وقف دکتر […]

شماره 91 – ۲۱ آذر روز گریز اهریمن برای همیشه گرامی‌ باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 91، چهار شنبه 20 آذر ماه 1398، 11 دسامبر 20019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند بيانيه حزب پان ایرانیست: ۲۱ آذر روز گریز اهریمن برای همیشه گرامی‌ باد […]

شماره 90 – تقدیم به روان پاک جانباختگان خیزش مردم ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 90، پنج شنبه 14 آذر ماه 1398، 5 دسامبر 20019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند تقدیم به روان پاک جانباختگان خیزش مردم ایران، سفر برای وطن بیاد زنده […]

شماره 89 – در پشتیبانی از خیزش مردم ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 89چهاشنبه 29 آبان ماه 1398، 20 نوامبر 20019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند حداقل ۲۷۰ کشته در پنج روز اول اعتراضات ایران عباس میلانی: آقای خامنه‌ای جامعه ایران […]

شماره 88 – گفتاری در وقایع اخیر خوزستان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 88، پنجشنبه، 23 آبان ماه 1398، 14 نوامبر 20019 www.paniranism.info . [email protected] شام ترکی! نگاه ایرانی به تهاجم ترکیه، محمد آمره گفتاری در وقایع اخیر خوزستان، حجت کلاشی تجربه‌های یک تاجر ایرانی از عراقِ پساداعش؛ […]

شماره 86 – انتخاب ۷ آبان به عنوان روز کوروش کبیر در تاجیکستان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 86، آدینه 10 آبان ماه 1398، 1 نوامبر 2019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند کوروش پادشاهی برجسته بود که حقوق انسان‌ها را محترم می‌شمرد، پروفسور سوزان پیر اسلیموویچ […]

Copyright©2010-2018.