Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 135 – مردمِ خاموش و تشنه با بی‌برقی و بی‌آبی به «نقطه جوش» نزدیک می‌شوند!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 134، آدینه 1 امرداد ماه 1400، 23 ژوئیه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند مردمِ خاموش و تشنه با بی‌برقی و بی‌آبی به «نقطه جوش» نزدیک می‌شوند!، روشنک آسترکی سلام […]

شماره 133 – مسائل افغانستان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 133، آدینه 18 تیر ماه 1400، 9 ژوئیه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   گفتگوی اختصاصی با کارگران اعتصابی صنعت نفت سرگردانی مردم در بحران کرونا /سفر ایرانیان به ارمنستان برای واکسیناسیون تحلیل حجت کلاشی پیرامون مسائل افغانستان […]

شماره 132 – زادروز بابک خرمدین شاد و فرخنده باد.

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 132، آدینه 11 تیر ماه 1400، 2 ژوئیه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند زادروز بابک خرمدین شاد و فرخنده باد. کتاب صوتی بابک خرمدین نوشته امیرحسین خنجی ایران در […]

بیانیه حزب پان ایرانیست پیرامون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400، 16 ژوئن 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info  

شماره 131 – یادی از علیرضا رئیس، نخستین شهید پان ایرانیسم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 131، چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400، 9 ژوئن 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند یادی از علیرضا رئیس، نخستین شهید پان ایرانیسم وعده‌های نامزدهای سیزدهمین دولت تدارکاتچی: برداشت […]

شماره 130 – سالروز آزادسازی خرمشهر خجسته باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 120، دوشنبه 3 خرداد ماه 1400، 24 مه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر گرفت، میلاد دهقان راستی محمد نبودی ببینی…، فرهاد باغبانی […]

شماره 129 – سالروز جانباختن زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی (آژیر)

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 129،  1400،  2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   و خون هرگز نمی خسبد زندگی نامه دکتر محمد رضا عاملی تهرانی زهر خند، سروده ای از دکتر محمد رضا عاملی تهرانی یادی از دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، دکتر […]

شماره 128 – 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 128، آدینه 10 اردیبهشت ماه 1400، 30 آوریل 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد سروده خلیج فارس پیامدهای شوم جمهوری اسلامی […]

شماره 127 – چرا نه به جمهوری اسلامی؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 127،  یکشنبه 29 فروردین ماه 1400، 19 آوریل 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند چرا نه به جمهوری اسلامی؟ از سرمایه‌گذار و کارآفرین تا کارگر و کارمند و بیکار! […]

Copyright©2010-2018.