Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 172 – نوروز باشکوه‌ترین جشن جهان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم www.paniranism.info – paniranist1@gmail.com شماره 172،چهارشنبه 1 فروردین اسفند ماه 1403، 20 مارس 2024 درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند شاد باش نوروزی نامه پان ایرانیسم نوروز ، سرود صلح – استاد مصطفی باد […]

۲۱ آذر، روز گریز اهریمن برای همیشه گرامی‌ باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 1171، دو شنبه 20 آذر ماه 1402، 11 دسامبر 2023 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند بيانيه حزب پان ایرانیست: ۲۱ آذر روز گریز اهریمن برای همیشه گرامی‌ باد مهمان […]

شماره 170 – روز جهانی کوروش بزرگ فرخنده باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 1170، سه شنبه 9 آبان ماه 1402، 31 اکتبر 2023 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   سخنان سرور مهندس پرویز ظفری در مراسم پرده‌برداری از تندیس کوروش بزرگ کوروش بزرگ – مهربانو هما ارژنگی فاطمه سپهری زندانی سیاسی ممنوع […]

شماره 169 – وطن یعنی چه آباد و چه ویران / وطن یعنی همین‌جا ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 169، شنبه 29 مهر ماه 1402، 21 اکتبر 2023 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: مرگ مغزی آرمیتا گراوند فاطمه سپهری دوباره بازداشت شد شانزده مهرماه ایرج افشار بیستم […]

شماره 168 – دفاع مقدس

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 168، آدینه 31 شهریور ماه 1402، 22 سپتامبر 2023 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: حماسه خون، دفاع از خاک، فرهاد باغبانی درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر […]

شماره 167 – کاوه آینده ایران زن است

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 167، یکشنبه 26 شهریور ماه 1402، 17 سپتامبر 2023 www.paniranism.info . paniranist1@gmail.com   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند کاوه آینده ایران زن است، فريدون مشيري برای مَهسا دخترِ جاودانهٔ […]

شماره 166، ایران‌ستیزی با اسلحۀ زبان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 166، سه شنبه 30 خرداد ماه 1402، 20 ژوئن 2023 www.paniranism.info . paniranist1@gmail.com درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند دشمن ما تازد اول بر زبان مشترک، آرسام محمودی زبان پارسی آماج تازش‌ها […]

شماره 165 – نوروز باشکوه‌ترین جشن جهان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم www.paniranism.info – paniranist1@gmail.com شماره 165،دوشنبه 29 اسفند ماه 1401، 19 مارس 2023   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند پیام های شاد باش نوروزی پان ایرانیست ها نوروز ، سرود صلح – استاد مصطفی باد […]

شماره 164 – چشم‌انداز جمهوری اسلامی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم www.paniranism.info – paniranist1@gmail.com شماره 164،سه شنبه 2 اسفند ماه 1401، 21 فوریه 2023   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند نواختن سُرنای دمکراسی و حقوق بشر از سرگشاد!، فرخنده مدرّس ایران چندملیتی: استالینیسم، […]

شماره 163 – تا پس گرفتن کشور و سرزمین‌مان از پای نخواهیم نشست

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم www.paniranism.info – paniranist1@gmail.com شماره 163، چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401، 15 فوریه 2023   فاطمه سپهری: تا پس گرفتن کشور و سرزمین‌مان از پای نخواهیم نشست همه جای ایران سرای من است!، علی کشگر ایران یک کشور کثیرالمله […]

Copyright©2010-2018.