Posts Tagged ‘برگرفته از تارنمای هوا نوردی و هوا فضای پارسی’

شماره 45 – خون شهیدان سوم شهریور 1320 می جوشد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 45، دوشنبه 5 شهریورماه 1397 – 27 اوت 20018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: بیاد شهدای سوم شهریور ۱۳۲۰ – سوم شهریور۱۳۲۰ ننگ خیانتی نابخشودنی خون شهیدان سوم […]

Copyright©2010-2018.