Posts Tagged ‘بمناسبت سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی’

شماره 145 – سالروز آزادسازی خرمشهر خجسته باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 145، دوشنبه 2 خرداد ماه 1401، 23 مه 2022 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر گرفت، میلاد دهقان راستی محمد نبودی ببینی…، فرهاد باغبانی […]

شماره 130 – سالروز آزادسازی خرمشهر خجسته باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 120، دوشنبه 3 خرداد ماه 1400، 24 مه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر گرفت، میلاد دهقان راستی محمد نبودی ببینی…، فرهاد باغبانی […]

شماره ١٤٨ – سالروز آزادی خرمشهر فرخنده باد

نامه پان ایرانیسم  شماره ١٤٨ – آدینه ٢ خرداد ١٣٩٣ – ٢٣ مه ٢٠١٤ www.paniranism.info – iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند سالروز آزادی خرمشهر فرخنده باد بمناسبت سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی پاینده ایران

Copyright©2010-2018.