Posts Tagged ‘بمناسبت سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی’

شماره ١٤٨ – سالروز آزادی خرمشهر فرخنده باد

نامه پان ایرانیسم  شماره ١٤٨ – آدینه ٢ خرداد ١٣٩٣ – ٢٣ مه ٢٠١٤ www.paniranism.info – iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند سالروز آزادی خرمشهر فرخنده باد بمناسبت سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی پاینده ایران

Copyright©2010-2018.