Posts Tagged ‘به یاد مهندس رضا کرمانی’

دوره 2، شماره 19 – سالروز در گذشت مهندس رضا کر مانی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم سه شنبه 10 بهمن ماه 1396 – 30 ژانویه 2018 www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم میشوند: نماهنگ سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به مناسبت درگذشت مهندس رضا کرمانی سرور […]

Copyright©2010-2018.