Posts Tagged ‘بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت مهندس رضا کرمانی’

شماره ۶۰ – جلوگیری از گرامیداشت روز بنیاد پان ایرانیسم

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۵۹ – آدینه ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ – ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ www.paniranism.info – iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی‌ مطالب زیر تقدیم میشوند: – بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری جشن بنیاد مکتب پان ایرانیسم – ممانعت نیروهای […]

نامه پان ایرانیسم شماره ۴۱ – در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهیم کرد

نامه پان ایرانیسم  هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۴۱ – چهار شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰ – ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ www.paniranism.info – iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی‌: مطالب زیر تقدیم میشوند: در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی شرکت نخواهیم کرد انتقال شاهین زینعلی و ابوالفضل عابدینی از بند ۳۵۰ به بند ۲۰۹ […]

بازداشت سرور مهندس کرمانی را محکوم می‌کنیم

بیانیه نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۰ – ۲۷ اوت ۲۰۱۱ www.paniranism.info – iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی‌، مطالب زیر تقدیم میشوند: – سرورمهندس کرمانی بازداشت شد. – دفتر‌های برنمرزی حزب پان ایرانیست دستگیری مهندس رضا کرمانی را محکوم میکنند. – هرانا: انتقال رضا کرمانی به زندان […]

Copyright©2010-2018.