Posts Tagged ‘حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی’

شماره ١٤٩ – ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست برای بار دوم به مرخصی آمد

نامه پان ایرانیسم شماره ١٤٩ – چهار شنبه ٧ خرداد ماه ١٣٩٣ – ٢٨ مه ٢٠١٤ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست ساعاتی پیش برای بار دوم به مرخصی آمد هوشنگ سیحون، معمار برجسته ایرانی در سن ۹۴ سالگی در کانادا درگذشت به یاد […]

شماره ١٤٥ – سروده فردوسی از استاد بادکوبه ای در کاخ نیاوران

نامه پان ایرانیسم شماره ١٤٥ – چهار شنبه ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٣ – ١٤ مه ٢٠١٤ www.paniranism.info – [email protected]   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند سروده جنجالی فردوسی از استاد بادکوبه ای در کاخ نیاوران علی یونسی: نماد شیر و خورشید سلطنتی نیست دیدگاه پروفسور هانری ماسه درخصوص ایران بزرگ حجت کلاشی […]

Copyright©2010-2018.