Posts Tagged ‘خاطرات هوشنگ صمدی از جنایات فرقه دموکرات آذربایجان به سرکردگی پیشه وری زنازاده’

شماره 115 – ۲۱ آذر؛ روز عاشقان میهن

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 115، پنج شنبه 21 آذر ماه 1399، 10 دسامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند مناسبت 21 آذر در تاریخ معاصر ما اهمیتی بی جایگزین دارد، دکتر ناصر همرنگ خاطرات […]

Copyright©2010-2018.