Posts Tagged ‘خاموشی استاد اکبر گلپایگانی مرد حنجره طلایی موسیقی ایران، پس از چهاردهه سکوت اجباری.’

شماره 170 – روز جهانی کوروش بزرگ فرخنده باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 1170، سه شنبه 9 آبان ماه 1402، 31 اکتبر 2023 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   سخنان سرور مهندس پرویز ظفری در مراسم پرده‌برداری از تندیس کوروش بزرگ کوروش بزرگ – مهربانو هما ارژنگی فاطمه سپهری زندانی سیاسی ممنوع […]

Copyright©2010-2018.