Posts Tagged ‘در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی شرکت نخواهیم کرد’

نامه پان ایرانیسم شماره ۴۱ – در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهیم کرد

نامه پان ایرانیسم  هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۴۱ – چهار شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰ – ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌: مطالب زیر تقدیم میشوند: در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی شرکت نخواهیم کرد انتقال شاهین زینعلی و ابوالفضل عابدینی از بند ۳۵۰ به بند ۲۰۹ […]

Copyright©2010-2018.