Posts Tagged ‘در رابطه با اپوزسیون و افت و خیزهای تاریخی ایران’

شماره 84 – کردها هر کجا که باشند ایرانی هستند!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 84، آدینه 26 مهر 1398، 18 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند: کردها هر کجا که باشند ایرانی هستند! روشنک آسترکی پیوستگی های تاریخی کرد ها با […]

Copyright©2010-2018.