Posts Tagged ‘“ستم ملی”؛ کدام ستم؟ کدام ملت؟’

شماره 123 – ایران، تصوری ذهنی نیست

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 123، سهرشنبه 28 بهمن ماه 1399، 16فوریه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران، تصوری ذهنی نیست – ایران و ایرانشهر در گفت‌وگو با صادق سجادی “ستم ملی”؛ کدام […]

شماره 49 – “ستم ملی”؛ کدام ستم؟ کدام ملت؟

‍ هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 49، چهار شنبه 11 مهرماه 1397 – 3 اکتبر 20018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند “ستم ملی”؛ کدام ستم؟ کدام ملت؟ گزارش ابوریحان بیرونی از جشن “مهرگان” […]

Copyright©2010-2018.