Posts Tagged ‘سخنان شیخ اسعد در پاسارگاد’

شماره 143 – روز جهانی کوروش بزرگ فرخنده باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز شماره 143 ،آدینه 7 آبان مهر ماه 1400، 29 اکتبر 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند سخنان نیل مک گرگور، مدیر موزه بریتانیا […]

شماره 110 – روز جهانی کوروش بزرگ همایون باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 110، سه شنبه 6 آبان ماه 1399، 27 اکتبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم میشوند: بزرگداشت کوروش بزرگ در سراسر جهان در پاسارگاد با استاد بادکوبه […]

Copyright©2010-2018.