Posts Tagged ‘سخنان نیل مک گرگور، مدیر موزه بریتانیا در باره منشور بشر کوروش بزرگ’

شماره 143 – روز جهانی کوروش بزرگ فرخنده باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز شماره 143 ،آدینه 7 آبان مهر ماه 1400، 29 اکتبر 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند سخنان نیل مک گرگور، مدیر موزه بریتانیا […]

Copyright©2010-2018.