Posts Tagged ‘«شنبه موعود» روحانی و «روال غیرعادی» مملکت؛ تحقیر کُرونا یا تحقیر خود؟’

شماره 98 – ایران‌زدایی از ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 98 چهار شنبه 14 اسفند ماه 1398؛ 4 مارس 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران‌زدایی از ایران «شنبه موعود» روحانی و «روال غیرعادی» مملکت؛ تحقیر کُرونا یا […]

Copyright©2010-2018.