Posts Tagged ‘فرهاد باغبانی’

شماره 108 – آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد.

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 108، دوشنبه شهریور ماه 1399 – 21 سپتامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: حماسه خون، دفاع از خاک، فرهاد باغبانی درسهایی که باید از نبرد […]

شماره 107- هفتاد و سومین سالروز بنیاد پان ایرانیسم بر همه خجسته باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 107، شنبه 15 شهریور ماه 1399 – 5 سپتامبر 2020   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: نگاهی به تاریخچه و آرمان پان‌ایرانیسم، آرسام محمودی ضرورت و شرایط تشکیل مکتب […]

Copyright©2010-2018.