Posts Tagged ‘محسن پزشکپور رهبر فنا در آرمان نهضت پان ایرانیسم درگذشت’

شماره 120 – ویژه سالروز درگذشت سرور محسن پزشکپور ( پندار )

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 120، سه شنبه 16 دی ماه 1399، 5 ژانویه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند جان بخشِ «پان ایران» برفت بیاد و برای سرور محسن پزشکپور معیار اصالت، قدرتمندی […]

Copyright©2010-2018.