Posts Tagged ‘مهندس رضا کرمانی’

شماره 94 – مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 94 پنج شنبه 10بهمن ماه 1398، 30 ژانویه 2020 www.paniranism.info . [email protected]   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت، هومن اسکندری به یاد مهندس […]

Copyright©2010-2018.