Posts Tagged ‘پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران’

شماره ۳۶ دشمنان را ز خون کفن سازیم

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۳۶ – چهار شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ www.paniranism.info – iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی‌، مطالب زیر تقدیم میشوند: پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران  پیرامون مباحث فرهنگ ملی – «روش» و «ارزش» جای نگرانی کجاست؟ […]

Copyright©2010-2018.