Posts Tagged ‘گفتگوی حجت کلاشی در بی بی سی فارسی پیرامون اعتصابات سراسری با موضوع ؛ اعتراض‌ها در ایران تا چه حد متشکل، سازمان‌یافته و مستعد جنبش اجتماعی است؟’

شماره 132 – زادروز بابک خرمدین شاد و فرخنده باد.

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 132، آدینه 11 تیر ماه 1400، 2 ژوئیه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند زادروز بابک خرمدین شاد و فرخنده باد. کتاب صوتی بابک خرمدین نوشته امیرحسین خنجی ایران در […]

Copyright©2010-2018.