Posts Tagged ‘گفتگو دکتر ایرج شاه ولایتی با حسین کیانزاد از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت مهندس کرمانی’

بازداشت سرور مهندس کرمانی را محکوم می‌کنیم

بیانیه نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۰ – ۲۷ اوت ۲۰۱۱ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌، مطالب زیر تقدیم میشوند: – سرورمهندس کرمانی بازداشت شد. – دفتر‌های برنمرزی حزب پان ایرانیست دستگیری مهندس رضا کرمانی را محکوم میکنند. – هرانا: انتقال رضا کرمانی به زندان […]

Copyright©2010-2018.