Posts Tagged ‘۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به کمک فوری نیاز دارند’

شماره 142 – اقتصاد ورشکسته، حکومتِ طلبکار!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس!   نامه پان ایرانیسم هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز شماره 142 ، یکشنبه 2 آبان مهر ماه 1400، 24 اکتبر 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند آنکه تاریخ می‌داند و آنکه […]

Copyright©2010-2018.