شماره ۳۵ – خطر حمله نظامی به ایران را جدی بگیریم

نامه پان ایرانیسم
هواداران پان ایرانیسم در برون مرز
دوره دو، شماره ۳۵ آدینه۱۳ آبان ۱۳۹۰ – ۴ نوامبر ۲۰۱۱
www.paniranism.info – iran@paniranism.info

درود بر هم میهنان گرامی‌،
مطالب زیر تقدیم میشوند:

– ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم
– خطر حمله نظامی به ایران را جدی بگیریم
– مخالفت دوباره با بازسازي نقاشي ديواري «شاهنامه» در مشهد
– پاداش به قطر برای برداشت حق ایران در پارس جنوبی; پروازهای داخلی به قطر واگذار می شود
– ویژه‌نامهٔ جنگ‌های ایران و روس در روزنامه جام جم
– پیامدهای هویتی جنگ های ایران و روس:روایت و بازنمایی
– میراثی که ویران شد- میراث فرهنگی و محیط زیست در فصلی که گذشت

پاینده ایران،
هواداران پان ایرانیسم در برون مرز

ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم – مهدي اخوان ثالث

برگرفته از تارنمای آذر گشنسب

ز پوچ جهان اگر دوست دارم
ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم
ترا، ای کهن پير جاويد برنا
ترا دوست دارم، اگر دوست دارم
ترا، ای گرانمايه، ديرينه ايران
ترا ای گرامی گهر دوست دارم
ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان
بزرگ آفرين نامور دوست دارم
هنروار انديشه ات رخشد و من
هم انديشه ات، هم هنر دوست دارم
اگر قول افسانه، يا متن تاريخ
وگر نقد و نقل سير دوست دارم
اگر خامه تيشه ست و خط نقر در سنگ
بر اوراق کوه و کمر دوست دارم
وگر ضبط دفتر ز مشکين مرکب
نئين خامه، يا کلک پر دوست دارم
گمان های تو چون يقين می ستايم
عيان های تو چون خبر دوست دارم
هم ارمزد و هم ايزدانت پرستم
هم آن فره و فروهر دوست دارم
بجان پاک پيغمبر باستانت
که پيری است روشن نگر دوست دارم
گرانمايه زردشت را من فزونتر
ز هر پير و پيغامبر دوست دارم
بشر بهتر از او نديد و نبيند
من آن بهترين از بشر دوست دارم
سه نيکش بهين رهنمای جهان ست
مفيدی چنين مختصر دوست دارم
ابر مرد ايرانئی راهبر بود
من ايرانی راهبر دوست دارم
نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد
ازينروش هم معتبر دوست دارم
من آن راستين پير را، گرچه رفته ست
از افسانه آن سوی تر، دوست دارم
هم آن پور بيدار دل بامدادت
نشابوری هورفر دوست دارم
فری مزدک، آن هوش جاويد اعصار
که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم
دليرانه جان باخت در جنگ بيداد
من آن شير دل دادگر دوست دارم
جهانگير و داد آفرين فکرتی داشت
فزونترش زين رهگذر دوست دارم
ستايش کنان مانی ارجمندت
چو نقاش و پيغامور دوست دارم
هم آن نقش پرداز ارواح برتر
هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم
همه کشتزارانت، از ديم و فاراب
همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم
کويرت چو دريا و کوهت چو جنگل
همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم
شهيدان جانباز و فرزانه ات را
که بودند فخر بشر دوست دارم
به لطف نسيم سحر روحشان را
چنانچون ز آهن جگر دوست دارم
هم افکار پرشورشان را، که اعصار
از آن گشته زير و زبر دوست دارم
هم آثارشان را، چه پندو چه پيغام
و گر چند، سطری خبر دوست دارم
من آن جاودنياد مردان، که بودند
بهر قرن چندين نفر دوست دارم
همه شاعران تو و آثارشان را
بپاکی نسيم سحر دوست دارم
ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت
در آفاق فخر و ظفر دوست دارم
ز خيام، خشم و خروشی که جاويد
کند در دل و جان اثر دوست دارم
ز عطار، آن سوز و سودای پر درد
که انگيزد از جان شرر دوست دارم
وز آن شيفته شمس، شور و شراری
که جان را کند شعله ور دوست دارم
ز سعدی و از حافظ و از نظامی
همه شور و شعر و سمر دوست دارم
خوشا رشت و گرگان و مازندرانت
که شان همچو بحر خزر دوست دارم
خوشا حوزه شرب کارون و اهواز
که شيرينترينش از شکر دوست دارم
فری آذر آبادگان بزرگت
من آن پيشگام خطر دوست دارم
صفاهان نصف جهان ترا من
فزونتر ز نصف دگر دوست دارم
خوشا خطه نخبه زای خراسان
ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم
زهی شهر شيراز جنت طرازت
من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم
بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون
درخت نجابت ثمر دوست دارم
خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت
که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم
من افغان همريشه مان را که باغی ست
به چنگ بتر از تتر دوست دارم
کهن سغد و خوارزم را، با کويرش
که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم
عراق و خليج تورا، چون ورازورد
که ديوار چين راست در دوست دارم
هم اران و قفقاز ديرينه مان را
چو پوری سرای پدر دوست دارم
چو ديروز افسانه، فردای رويات
بجان اين يک و آن دگر دوست دارم
هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان
بروياندم بال و پر دوست دارم
هم آفاق رويائيت را؛ که جاويد
در آفاق رويا سفر دوست دارم
چو رويا و افسانه، ديروز و فردات
بجای خود اين هر دو سر دوست دارم
تو در اوج بودی، به معنا و صورت
من آن اوج قدر و خطر دوست دارم
دگر باره برشو به اوج معانی
که ت اين تازه رنگ و صور دوست دارم
نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را
برای تو، ای بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهانست، پيروز باشی
برومند و بيدار و بهروز باشی

زنده ياد مهدی اخوان ثالث (م. اميد)
کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم

اجرای قطعه ای از این چامه با صدای فرهاد

[podcast]http://azadegan.info/sorood/kohan_boom_o_bar.mp3[/podcast]

***

خطر حمله نظامی به ایران را جدی بگیریم

گزارش گاردین از برنامه ریزی برای حمله به ایران

برگرفته از تارنمای فارسی بی بی سی
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مطلبی به قلم نیک هاپکینز از برنامه ریزی آمریکا و بریتانیا برای حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران خبر داده است.

به نوشته گاردین آمریکا ممکن است ظرف یک سال آینده تاسیسات هسته ای ایران را از هوا و دریا مورد حمله قرار دهد.

به نوشته این روزنامه دولت بریتانیا هم معتقد است که در صورت چنین حمله ای به تاسیسات ایران، بریتانیا نیز باید از اقدام آمریکا حمایت کرده و حتی در آن مشارکت کند.

به نوشته گاردین مقامات دولتی بریتانیا می گویند با آنکه آمریکا توانایی اقدام نظامی علیه ایران به تنهایی را دارد، اما بریتانیا خود را برای کمک به این حمله آماده می کند، هرچند در میان جناح های دولت ائتلافی دیوید کامرون، نخست وزیر، نگاه های متضادی در این رابطه وجود دارد.

گاردین در مقاله خود آورده که گفت و گوهایی با شماری از مقامات سیاسی و نظامی در وایت هال، مقر دولت بریتانیا، انجام داده است چرا که پس از تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و لیبی، بار دیگر ایران و برنامه هسته ای اش در مرکز توجهات قرار گرفته است.

یک مقام وایت هال به گاردین گفته ایران “به شکل شگفت آوری” در مقابل فشارهای تحریمی و دیگر فشارها مقاومت کرده است. این مقام گفته ایران مجددا رویکرد تهاجمی در پیش گرفته است هرچند وی علت این موضوع را درک نمی کند. وی که نامش فاش نشده به سه مورد از طرح های ترور در خارج از خاک ایران اشاره کرده که به ادعای وی سازمان های اطلاعاتی غربی دست عناصری در ایران را در پشت آنها فعال دیده اند.

ضربه استاکس نت و اقدامات ایران
گاردین بر اساس مصاحبه هایی که انجام داده می نویسد که ایران توانسته حمله ویروس استاکس نت به برنامه هسته ای اش را محدود و سپس جبران کند. سرویس های اطلاعاتی غربی به این جمع بندی رسیده اند که ایران ظرفیت برنامه غنی سازی اورانیوم خود را به طور کامل احیا کرده است.

“مقامات دولتی بریتانیا می گویند با آنکه آمریکا توانایی اقدام نظامی علیه ایران به تنهایی را دارد، اما بریتانیا خود را برای کمک به این حمله آماده می کند، هرچند در میان جناح های دولت ائتلافی دیوید کامرون، نخست وزیر، نگاه های متضادی در این رابطه وجود دارد”

پیشتر تصور می شد که حمله ویروس استاکس نت توانسته بود تا حدود نیمی از سانتریفوژهای غنی کننده اورانیوم ایران را یا از کار بیندازد یا ادامه کارشان را نامطمئن کند. گاردین نوشته این ویروس ظاهرا توسط آمریکا و اسرائیل برای متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانیوم توسط ایران طراحی و بکار گرفته شده است.

به نوشته گاردین اکنون چنین بنظر می رسد که ایران از صدمات استاکس نت عبور کرده و برداشت آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد هم این احتمال را تقویت کرده که ایران حتی توانسته بر ظرفیت برنامه غنی سازی خود بیفزاید.

ظاهرا این موضوع باعث شده تا آمریکا، اسرائیل و بریتانیا به این نقطه برسند که قبل از آنکه دیر شود باید دست به اقدامی بزنند.

به نوشته گاردین، سازمان های اطلاعاتی غربی معتقدند که ایران با جابجایی امکانات هسته ای اش و فعال تر کردن مرکز هسته ای فردو در نزدیکی استان قم به شدت بر اقدامات حفاظتی از تاسیسات خود افزوده است.

یک مقام دولتی بریتانیا در گفت و گو با گاردین
“دولت بریتانیا معتقد به پیگیری رویکردی دوگانه است که استراتژی اعمال فشار و دیپلماسی را با هم داشته باشد. ما خواهان یک راه حل مبتنی بر مذاکره (با ایران) هستیم، اما تمامی گزینه ها باید روی میز باشند”

یک مقام دیگر دولتی بریتانیا که نام او هم فاش نشده به گاردین گفته است این احتمال وجود دارد که ایران ظرف دوازده ماه آینده بتواند تمامی اجزای حساس برنامه هسته ای خود را زیر زمینی کند چنان که به گفته این مقام مسئول دیگر اظمینانی وجود نخواهد داشت که “موشک های ما بتوانند به تاسیسات آنها دسترسی داشته باشند. از همین رو پنجره فرصت در حال بسته شدن است و بریتانیا باید دست به برنامه ریزی بزند”.

این مقام بریتانیایی به گاردین گفته: “ما فکر می کردیم این حمله تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا اتفاق نخواهد افتاد اما اکنون مطمئن نیستیم. پرزیدنت اوباما باید تصمیم بزرگی بگیرد چون وی نمی خواهد در آستانه انتخابات دست به چنین اقدامی بزند”.

گاردین نوشته وزارت دفاع بریتانیا تیم ویژه ای برای بررسی حمله به ایران دارد. به گاردین گفته شده که هرگونه حمله به ایران، اقدامی عمدتا هوایی خواهد بود که نیروی دریایی هم با استفاده از موشک های تاماهاوک با برد ۸۰۰ مایلی تا اندازه ای در آن دخیل خواهد بود. به نوشته گاردین، برنامه ریزان چنین حمله ای معتقدند ممکن است “شمار کوچکی از نیروهای ویژه” هم در این عملیات شرکت کنند اما برنامه ای برای حمله زمینی در نظر گرفته نشده است.

در این اقدام، نیروی هوایی بریتانیا هم می تواند در میان سایر گزینه ها، در زمینه سوخت گیری هوایی و عملیات تجسس موثر باشد.

یک مقام وزارت دفاع بریتانیا به گاردین گفته است “دولت بریتانیا معتقد به پیگیری رویکردی دوگانه است که استراتژی اعمال فشار و دیپلماسی را با هم داشته باشد. ما خواهان یک راه حل مبتنی بر مذاکره (با ایران) هستیم، اما تمامی گزینه ها باید روی میز باشند”.

فشار اسرائیل برای حمله به ایران

به نوشته گاردین اسرائیل به آمریکا هشدار داده است که اقدام نظامی علیه ایران نباید آنقدر به تاخیر بیفتد تا دیر شده و زمان از دست برود. بر این اساس اسرائیلی ها می خواهند مطمئن باشند که می توانند برنامه هسته ای ایران را از کار بیندازند. آنها می خواهند در صورتی که نتوانند به این هدف برسند، آمریکایی ها وارد عمل شوند.

به نوشته گاردین کارشناسان معتقدند احتمالا دو سال دیگر طول خواهد کشید تا ایران به یک سیستم موشکی بالستیک دست یابد که بتواند کلاهک هسته ای خود را علیه اهداف مورد نظرش بکار بگیرد.

ایهود باراک: هر روز به حمله به ایران نزدیک تر می‌شویم

وی با اشاره به گزارشی که قرار است هفته آینده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران ارائه شود گفت امیدوار است که در آن گزارش “حقیقت درباره برنامه هسته ای ایران به جهان گفته شود”.

طی روزها و هفته های اخیر شدت حملات لفظی بین سیاستمداران اسرائیلی به برنامه هسته ای ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. همین حالت در نگاه به موضع گیری های سیاستمداران غربی از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگران قابل مشاهده است.

ایهود باراک در گفت و گو با تلویزیون بی بی سی گفت “به لحاظ نظری، هر روزی که می گذرد به حمله به ایران نزدیک تر می شویم و هر روزی که می گذرد به یک معنا ما به محو اسرائیل از نقشه زمین نزدیک تر می شویم”.

ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل
“به لحاظ نظری، هر روزی که می گذرد به ایران نزدیک تر می شویم و هر روزی که می گذرد به یک معنا ما به محو اسرائیل از نقشه زمین نزدیک تر می شویم”

اشاره آقای باراک به محو شدن اسرائیل از روی نقشه کره زمین به موضع گیری آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوی اسلامی ایران بازمی‌گردد که بارها از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کنونی هم تکرار شده است.

به عبارتی ساده تر، ایهود باراک و سیاستمداران اسرائیلی ادعا می کنند که هر روزی که از فعالیت هسته ای ایران می گذرد، آن کشور یک گام به ساخت بمب اتمی نزدیک تر می شود و این مساله، به گفته آنان حیات اسرائیل را تهدید می کند زیرا چنین استدلال می کنند که رهبران جمهوری اسلامی ایران به صراحت نیت خود مبنی بر نابودی اسرائیل را بیان کرده و می کنند.

ایهود باراک به بی بی سی گفت “این حرف، بیان یک موضع فلسفی نیست بلکه مساله ای کاملا واقعی است که ممکن است اتفاق بیفتد. ما به این موضوع اعتقاد راسخ داریم که کشورهای جهان باید موضع هماهنگی در پیش بگیرند که از پیدایش یک ایران مسلح به سلاح اتمی جلوگیری کنند”.

اسرائیل چند روز پیش دست به آزمایش یک موشک با ویژگی های بالستیک زد که برخی ناظران آن را نشانه ای از آماده شدن تل آویو برای حمله یک جانبه علیه ایران دانستند.

به گزارش آسوشیتدپرس، گزارش هایی در دست است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دولت ائتلافی اسرائیل، در تلاش است تا وزرای کابینه اش را نسبت به انجام یک حمله نظامی به برنامه هسته ای ایران متقاعد کند.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به طرح ادعای نظامی بودن ماهیت برنامه غنی سازی اورانیوم همواره تاکید کرده که برنامه هسته ای این کشور در چارچوب قوانین بین المللی و برای مصارف صلح جویانه است.

اظهارات رئیس جمهوری فرانسه و افزایش هشدارها

آقای سارکوزی می گوید اصرار ایران برای کسب مواد هسته ای برخلاف قوانین بین المللی است

امروز جمعه چهارم نوامبر، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه که کشورش میزبان نشست کشورهای عضو گروه ۲۰ است درباره برنامه هسته ای ایران گفت “اصرار ایران برای کسب مواد هسته ای برخلاف قوانین بین المللی است”.

آقای سارکوزی امروز در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی درباره حمله بالقوه پیشگیرانه علیه برنامه هسته ای ایران گفت “شما (خبرنگار) جلوتر از زمان حرکت می کنید”.

وی افزود جامعه بین المللی باید روی تحریم ها تمرکز کند اما اگر حیات اسرائیل در معرض تهدید قرار بگیرد “فرانسه دست به سینه به تماشا نخواهد نشست”.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه
“اگر حیات اسرائیل در معرض تهدید قرار بگیرد فرانسه دست به سینه به تماشا نخواهد نشست”

طرح مطالب هشداردهنده نسبت به وقوع یک حمله نظامی یک جانبه توسط اسرائیل یا آمریکا یا حمله ای با مشارکت و همکاری کشورهایی مانند بریتانیا، طی روزهای اخیر افزایش یافته است.

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا چند روز پیش طی گزارشی نوشت که اسرائیل فشار خود روی آمریکا را افزایش داده تا قبل از آنکه دیر شود، برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران، حتی با در نظر گرفتن گزینه نظامی، متوقف شود.

همچنین روز پنجشنبه، سوم نوامبر، نیک کلگ معاون نخست وزیر بریتانیا گفته بود بریتانیا “اعمال فشار مستمر و فزاینده” روی ایران را ادامه خواهد داد.

آقای کلگ گفت که “یک رژیم حاکم بر ایران هسته ای که ثابت کرده است که نسبت به خواست باقی جامعه جهانی، به کلی کر و کور است، یک تهدید واقعی است” و “با وجودی که ما می خواهیم که این موضوع را از طریق راه حل گفت و گو حل کنیم،” اما “بریتانیا هیچ گزینه ای را کنار نخواهد گذاشت.”

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران روز ۵ شنبه، ۳ نوامبر، در لیبی در واکنش به افزایش طرح حمله احتمالی به برنامه هسته ای کشورش گفت که ایران برای “بدترین وضعیت” آماده است و به آمریکا نسبت به “رویارو شدن با ایران” هشدار داد.

 ***

 مخالفت دوباره با بازسازي نقاشي ديواري «شاهنامه» در مشهد

خبرگزاری ایسنا از سوی کارشناس نقاشی دیواری مدیریت هنری شهرداری مشهد نوشت: احیای مجدد نقاشی دیواری شاهنامه، دوباره با مخالفت آستان قدس رو به رو شد.
عاطفه مصدقیان (کارشناس نقاشی دیواری مدیریت هنری شهرداری مشهد) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ـ منطقه خراسان، در خصوص مرمت بزرگترین نقاشی دیواری کشور با عنوان «داستان‌هایی از شاهنامه» گفت: در مذاکرات بین شهرداری و آستان قدس طبق توافقی که بین این دو ارگان برای احیای این نقاشی دیواری انجام شد، مرمت مجدد آن در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای این کار، داربست زده شد تا مرمت کار آغاز شود که متاسفانه دوباره از سوی آستان قدس اعلام شد که کار بازسازی نخواهد شد. سازمان شهرداری هم پس از آن دیگر برای احیای مجدد اقدام نکرد.
به گزارش ایسنا، بزرگترین نقاشی دیواری کشور با موضوع «داستان‌هایی از شاهنامه» قرار بود در خردادماه سال جاری در مشهد رونمایی شود که شب قبل از رونمایی این نقاشی توسط آستان قدس رضوی پاک شد. البته در ادامه کار با مذاکرات شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی قرار شد که دوباره این کار انجام شود که گفته می‌شود، این کار دوباره متوقف شده است.

 

***

پاداش به قطر برای برداشت حق ایران در پارس جنوبی; پروازهای داخلی به قطر واگذار می شود

پیشتر در خبرها آمده بود که برداشت قطری ها از میدان گازی مشترک در پارس جنوبی چندین برابر برداشت ایران بوده است.از این رو، قطری ها در سال های اخیر با یک برنامه ریزی دقیق و با همکاری شرکت های مهم نفت و گاز جهان، اقدام به استحصال گسترده گاز و میعانات گازی از این حوزه مشترک کرده اند. به طوری که در حال حاضر تنها از رهگذر صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) حاصل از پارس جنوبی، قطری ها در سال قریب به ۴۰ میلیارد دلار سود خالص کسب می کنند.این در حالی است که در آمد ایران از این میدان گازی حدود ۱۰ میلیارد دلار است.و بر اساس برآوردی که انجام شده ایران بصورت تقریبی ۱۰ سال از قطر در این زمینه عقب است.
اما این پایان کار نیست.چرا که چندی پیش به پاس این غارت و برداشت متجاوزانه از منابع گازی کشور هیئت دولت پرونده ای را باز کرد که بر اساس ان در اقدامی حیرت آور خطوط استراتژیک پرواز داخلی کشور را به قطری ها واگذار نماید.
بر اساس گزارش ها قرار است هواپیماهای قطری که عمدتا هم از نوع بوئینگ است، با سوخت لیتری ۷۰۰ تومان در ایران پرواز کنند.

به گفته آقای افندی شرکت قطری حداکثر می‌توانند تا ۲۵ درصد قیمت بلیت خود را نسبت به بلیت پرواز های ایرانی افزایش دهند.

قیمت سوخت برای هواپیماهای ایرانی اخیرا از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به این ترتیب دولت به شرکت های هوایی اجازه داده تا ۱۴ درصد به قیمت بلیت های خود اضافه کنند.

بر اساس اعلام مقام های ایرانی، قیمت بلیت هواپیماهای قطری عملا گرانتر از قیمت بلیت خطوط هوایی ایران خواهد بود.

پیشتر فرهاد پرورش، مدیر عامل هما، شرکت هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که شرکت های قطری با توجه به توان بالا و تعداد کم پروازهای داخلی شان، علاقمند استفاده از بازار ایران بودند.

***

 در پی عدم تحقق وعده ها ی دولت ;محصولات چایکاران در حال نابودی است

رئیس اتحادیه چایکاران اعلام کرد:” چایکاران به‌دلیل پرداخت‌نشدن مطالباتشان در بد‌ترین شرایط اقتصادی قرار دارند، به طوریکه برخی از کشاورزان از تامین نیازهای حداقلی باز مانده‌اند.”
باوجود اینکه پیش از این اعلام شده بود که با پایان چهارمین و آخرین مرحله برداشت برگ سبز یعنی مهرماه، باقی مانده بدهی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود اما به گفته رئیس اتحادیه چایکاران هنوز این وعده محقق نشده است.
رئیس اتحادیه چایکاران دراین باره گفت:” ” باوجود تکرار وعده‌های مسئولان مبنی بر پرداخت مطالبات، تاکنون یک راله هم به چایکاران داده نشده است.”
این درحالی‌ست که دولت در اوائل تابستان امسال به اتحادیه چایکاران وعده داده بود که طی یک‌هفته مطالبات انان را پرداخت کند.
ایرج هوسمی دراین باره به ایلنا اظهار داشت:” مهرماه آخرین فصل برداشت محصول است و تمامی تولیدات باغات در این زمان به طور کامل برداشت می‌شود. این در حالی است که به دلیل انباشت مطالبات و عدم پرداخت پول خرید چای به کشاورزان، محصول برگ سبز در بسیاری از باغات برداشت نشده و به حال خود‌‌ رها شده است و اگر مطالبات چایکاران داه نشود قطعا نمی توان چای برداشت کرد.”
به گفته وی بالا بودن قیمت دستمزد کارگران برای برداشت محصول و عدم وجود نقدینگی، موجب عدم برداشت چای در آخرین مرحله از بسیاری باغات شده است.
وی افزود:” در شرایط کنونی کشاورزان دیگر پولی برای آماده کردن باغات و کاشت دوباره محصول برای سال آینده ندارند. متاسفانه شراط کنونی اصلا قابل تحمل نبوده و کسی هم به فکر چایکاران نیست.”
بازرس اتحادیه چایکاران شمال کشور هم اعلام کرده بود که با توجه به پایان برداشت چهارم برگ سبزچای، ازابتدای تیرماه سال جاری تاکنون، حدود نیمی از۵۰ میلیارد تومان مطالبات چایکاران شمال کشورهنوز پرداخت نشده است.
از سویی رئیس اتحادیه چایکاران ضمن تاکید بر اینکه مسئولان منتصب در سازمان چای نسبت به این حوزه آگاهی درستی ندارند، عنوان کرد:” متاسفانه مسئولان دولتی در قبال صنعت چای و کشاورزان این حوزه احساس مسئولیت ندارند. ما طی ماه‌های اخیر نامه‌ای به رئیس جمهور دادیم تا به واسطه عدم توجه به حوزه چای، اجازه تغییر کاربری باغات داده شود اما تاکنون این نامه هیچ پاسخی دریافت نکرده است. طی روزهای اخیر نیز متعاقبا نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی به منظور رسیدگی به پرداخت مطالبات چایکاران نوشتیم که این نامه نیز بی‌پاسخ باقی مانده است.”

***

ویژه‌نامهٔ جنگ‌های ایران و روس در روزنامه جام جم – آبان ۱۳۹۰

برگرفته از تارنمای ایران بوم

ویژه نامه تاریخ معاصر روزنامه جام جم – ایام در شماره هفتاد سوم خود در آبان 1390 بمناسبت سالگرد جنگ‌های ایران و روس به پیامدهای هویتی این جنگ ها و نهایت شکست ایران پرداخت و عواقب این شکست را از منظر هویتی مورد مطالعه قرار داد. در این پرونده مقالاتی پیرامون تغییر زبان و ترکیب جمعیتی باکو، تحریف تاریخ و هدف از آن در کتاب های درسی جمهوری باکو، پروژه ملت سازی دولتی در روسیه با تاکید بر جمهوری باکو و همین ادامه همین پروژه پس از فروپاشی و … مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

در ویژه‌نامه جنگ‌های ایران و روس می‌خوانید:

سرمقاله: ملت‌سازي در قفقاز
نگاه: فرا روايت در خدمت هويت كاذب
دور دوم جنگ‌هاي ايران و روسيه – عهد نامه تركمنچاي؛ باخت دوم ايران در برابر روسيه
جنگ‌هاي روس با ايران در آينه تاريخ‌ نگاري رسمي
شكست ايران از روسيه سرآغاز تغيير و تحول مهمي در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بود – يك تراژدي مداوم
بروز تهاجم روسيه به ايران در شعر فارسي
نگاهي به تلاش‌هاي ايران براي حفظ امنيت منطقه قفقاز در دوره باستان؛ نقش گذرگاه‌هاي قفقاز در تامين امنيت ايران
نيم‌نگاهي به زندگي عباسقلي آقا باكيخانف، ميرزابنويس دولت روسيه در عهدنامه‌هاي گلستان و تركمانچاي؛ از گلستان قراباغ تا گلستان ارم
خورشيد ايراني و هلال عثماني
مردي كه تاريخ را دوست داشتني كرد
كتاب شناخت؛ معرفی کتاب‌های آذربایجان و اران (عنایت‌الله رضا)، مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان (فیروز منصوری)، تجزیه قفقاز (دکتر هوشنگ طالع)

***

پیامدهای هویتی جنگ های ایران و روس: روایت و بازنمایی

برگرفته از تارنمای ایرانشهر

سالار سیف‌الدینی

جنگ های روس با ایران و اشغال بخش های مهمی از قفقاز که از نظر ادبی،فرهنگی،تمدنی و سیاسی برای کشورمان اهمیت زیادی داشت حادثه مهمی در تاریخ معاصر کشور است. این جنگ ها تا حدود زیادی سرنوشت ایران و منطقه را تعیین کرد و از سوی دیگر سبب بیداری ملی در ایران نسبت به عقب ماندگی های نظامی،سیاسی و اداری شد.

فرهنگ ایران در سراسر قفقاز از گرجستان و اوستیا گرفته تا ارمنستان و آران حضور و نفوذ داشت و نشانه های این پیوند فرهنگی و تاریخی هنوز نیز به چشم می خورد.آران و شروان از فرهنگ شهرهای مهم ایران زمین به شمار می رود و یکی از کانون های مهم رشد و پرورش ادبیات فارسی بوده است.

مردم شیعه مذهب آران به ویژه در نخجوان و نقاط نزدیک به شمال رود ارس بعد از جدایی و انفصال بارها خواستار پیوستن دگرباره به ایران و زیستن در زیر چتر حاکمیت ایران شدند. بعد از انضمام سیاسی قفقاز به روسیه تزاری نفوذ معنوی و فرهنگی ایران در قفقاز باعث می شد هرگونه رابطه محکم و پر دوام میان این مناطق و امپراتوری روسیه تحت شعاع قرار گیرد.از همین رو طبیعی بود که به تدریج روند زدایش آثار فرهنگی و زبانی که نشانی از ایران داشت به وسیله تزارها آغاز شود. گسترش زبان روسی در منطقه، آمایش جمعیتی از طریق مهاجرت دادن مردم روس و تاتار به باکو و ترکی سازی پس از فارسی زدایی در همین راستا شکل گرفت. در اوایل عهد مشروطه دو نیروی عمده در بادکوبه علیه ایرانیت در تکاپو بودند: روس و عثمانی. ایران در این بازی غایب بود و تنها برخی از روزنامه نگاران و روشنفکران مهاجر آذربایجانی مانند شیخ محمد خیابانی بودندکه در برابر این اقدامات کوشش هایی به خرج دادند.

روس ها در سالهای بعدی در قالب سوسیالیسم به زدودن مولفه های ایرانیت در میان مردم آران پرداختند و با همین هدف نوعی هویت کاذب برای مردم منطقه ایجاد شد. از آن پس سنت برساختن تاریخ توسط نهادهای رسمی از دوران شوروی به عنوان میراثی مهم برای زمامداران بعدی دولتی که حزب مساوات در دوره ای کوتاه آن را جمهوری آذربایجان نامیده بود باقی ماند.

سنت تاریخ نویسی که در سالهای پس از فروپاشی شوروی صورت گرفت بر جعل تاریخ و قلب «روایت» مبتنی بود به نحوی که زمینه برای قرائت پان ترکیستی از تاریخ مهیاء شود.فرایافت روایت اشاره به چارچوب داستانی دارد که فضای یک رویداد تاریخی را «بازنمایی» می کند. بازنمایی ها لزوما نه بازتاب معنای پدیده ها در فضای واقعیت بلکه تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوب های تصوری و گفتمانی است.

این که بازنمایی روایت جنگ های ایران و روس امروزه توسط چه کسانی در جمهوری شمال ارس صورت می گیرد و بستر اساسی این روایت گری چیست اهمیت زیادی دارد زیرا تتمه های این جریان ممکن است دیر یا زود به سایر متون تاریخی در جهان از جمله ایران سرایت کند. پیامد بلند مدت انفصال قفقاز از ایران ایجاد یک هویت برساخته در آران بر اساس مدل ملت سازی عمودی (از بالا) بود که بر خلق یک هویت جدید تاکید داشت که در «تقابل» با کشور مادر یعنی ایران قرار می گرفت.کوشش برای شکافتن این تلاش ها در جامعه امروز و طرز فکر حاکم بر جمهوری شمال ارس در کنار بُعد تاریخی و اجتماعی حایز اهمیت است. پروژه دولتی ملت سازی در این جمهوری تلاشی بود در جهت اشاعه احساسات ملی در میان گروه هایی که سابقا دارای هویت و وفاداری های مختلف بودند.هر چند این برنامه دولتی با موفقیت های کوچک و کم اهمیتی توام شد اما هم چنان که «واکر کانر»(1) تاکید دارد چنین الگوهایی در افریقا و آسیا نمونه هایی از ملت سازی از لحاظ دیوان سالاری،ایجاد ارتش و قانون گذاری بودند تا پدید آمدن حس ملی.

دستکاری دولت در تاریخ دستکم از زمان استالین تا به امروز در شمال رود ارس سبب تغییر در روایت های تمایز و تعلق (2) مردم ناحیه گردید و بار دیگر نشان داد که روایت مسلط از تاریخ که از سوی دستگاه های حکومتی تقویت می شود چگونه می تواند در ساخت الگوهای هویتی ِ مبتنی بر وجوه گزینشی از تاریخ باشد موثر باشد.

***

 میراثی که ویران شد

 میراث فرهنگی و محیط زیست در فصلی که گذشت

برگرفته از تارنمای ایرانشهر

نیلوفر احمدپور و مسعود لقمان- تابستان امسال یکی از هولناک‌ترین فصل‌ها برای بناهای تاریخی ایران بود. طی سه ماه گذشته، کمتر روزی دیده شد که در آن خبری از تخریب میراث فرهنگی ایران منتشر نشده باشد.

در تابستانی که گذشت، تقریباً روزانه یک خبر درباره تخریب یکی از بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی در رسانه‌ها منتشر شده است. در زیر به این خبرها که خلاصه‌ شده‌اند، نگاهی گذرا می‌اندازیم.

گودبرداری‌ها، خانه عامری‌های تهران را تهدید می‌کند

خبرگزاری میراث فرهنگی: تعدادی از خانه‌های تاریخی متعلق به اواخر قاجار که در مجاورت خانه عامری‌ها در اطراف میدان فردوسی قرار داشت، برای ساخت مرکز تجارت جهانی در ایران تخریب شده است. خانه عامری‌ها نیز به‌واسطه گودبرداری‌های انجام‌شده به شدت مورد تهدید قرار گرفته است.

 

تخریب میدان گنجعلی‌خان به بهانه‌ی بهسازی

میراث شهر: میدان تاریخی گنجعلی‌خان کرمان که بخشی از بازار
هزارساله‌ی کرمان و از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهر به شمار می‌آید، به
وسیله‌ی چندین لودر زیر و رو و صحن آن به تلی از خاک بدل شد.

هر چند مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگران استان کرمان، دلیل
این امر را بهسازی کف‌پوش این میدان عنوان می‌کنند، اما با درنگی کوتاه می‌توان
دریافت که کف میدان در برخی جاها تا نیم‌متر گودبرداری و درختان کهنسال آن نیز آسیب
جدی دیده است!

محمد صلاحی از بازاریان کرمان در این‌باره می‌گوید: به نظر می‌رسد
مسئولان میراث فرهنگی اول باید برای این بناها که درحال تخریب است، چاره بکنند بعد
به فکر کف بازار باشند.

رفت و آمد ماشین‌‌آلات سنگین در بازار کرمان نیز سبب ترک‌خوردگی سقف
چارسوق بازار بر اثر لرزش‌های زمین و بروز مشکلاتی برای مردم و بازاریان شده
است.

نداشتن کاربری و توسعه شهری، کاروانسرای عباسی گز را تهدید می‌کند

خبرگزاری میراث فرهنگی: کاروانسرای صفوی گز در شهر گزبرخوار در
استان اصفهان یکی از معدود کاروانسراهای سالم باقی‌مانده از عهد صفوی است که به
دلیل توسعه شهری و نداشتن کاربری با خطر تخریب مواجه است.

کاروانسرای شاه عباسی گز از بناهای تاریخی ارزشمندی است که در شهر
تاریخی گز و برخوار در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است. با این
حال موقعیت این کاروانسرای برون‌شهری با توجه به روند توسعه شهر گز در حال تهدید
است و بیم آن می‌رود در صورت توجه‌نکردن به حریم و ضوابط مربوطه در آینده‌ای نه
چندان دور این کاروانسرا در میان توسعه شهر پنهان شود.

***

پان ایرانیست‌های دربند و زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

***

تارنمای هواداران پان ایرانیسم:
www.paniranism.net

تارنمای نامه پان ایرانیسم

http://paniranism.info

فیسبوک هواداران پان ایرانیسم:
www.facebook.com/paniranism

تارنمای حزب پان ایرانیست:

http://paniranist.org

تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:

http://paniranist.info

تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان:
www.pan-iranist.net

کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست

http://www.youtube.com/paniranistparty

فیسبوک حزب پان ایرانیست:
www.facebook.com/paniranistparty

 

حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید.

iran@paniranism.info

http://www.paniranist.org/a.htm

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.