شماره ٧٩ – نوروز ، سرود صلح استاد مصطفی باد کوبه ای

درفش ملی ایران

نامه پان ایرانیسم
شماره ٧٩ – شنبه ١٠ فروردین ١٣٩٢ – ٣٠ مارس ٢٠١٣
www.paniranism.info – [email protected]

درود بر هم میهنان گرامی‌:

مطالب زیر تقدیم میشوند:

ننوروز ، سرود صلح
نوروز و مفاهیم از یاد رفته‎ی سفره‎ی هفت‎سین
نیایش نوروزی
طنز – اتل متل توتوله
پیام نوروزی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
یاد یاران رفته روشن باد

پاینده ایران

نوروز ، سرود صلح

استاد مصطفی باد کوبه ای 

Omid Nourooz
برخیز هموطن به بهاران سلام کن
تا بشکند غرور زمستان، قیام کن
نوروز را نگر که پیام طبیعت است
لب را به شوق، با لب حق همکلام کن
دست خدای دفتر دل را گشوده است
برخیز و در جریده ی دل ثبت نام کن
شعر برابری است به لب های روز و شب
جانا به اعتدال زمین احترام کن
از ابر عشق، قطره ی آزادگی ببار
دل را تهی ز دشمنی و انتقام کن
خورشید وش به خار و به گل همزمان بتاب
حرف خودی و غیر خودی را تمام کن
ما نسل سرفراز بزرگی چو کورشیم
از لوح او حقوق بشر را پیام کن
برخوان به گوش عالم و آدم سرود صلح
شمشیر کینه را به ادب در نیام کن
بگذر ز قصه های پلید دمشق و شام
هر روز را به صلح و صفا صبح و شام کن
دستی بر آر و با گل سوسن به رقص شو
پایی بکوب و بی هنری را حرام کن
لب بر لب پیاله و دستی به دست دوست
نجوای عشق با لب ساقی و جام کن
بنشین کنار حافظ و خیام و مولوی
اسب چموش عشق به گلواژه رام کن
رندانه نوش خون خم و از صفای دل
یک جرعه نذر زاهد عالی مقام کن
گر شعله ی “امید” ز جان تو سر کشید
نیم نگه به خانه ی صد شیخ خام کن
مصطفی بادکوبه ای؛ “امید”
اوین ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
***

نوروز و مفاهیم از یاد رفته‎ی سفره‎ی هفت‎سین

دكتر هوشنگ طالع

HoushangTaale

ایرانیان به سنت دیرین كهن، در آغاز نو شدن سال، سفره‎ی نوروزی می‎گسترانند. سفره‏ی نوروزی، همه‎ی نماد‎های آفرینش مادی را در بر دارند. البته امروز، مفاهیم اصلی آن با گذشت هزار‎ه‎ها از دست رفته‎اند اما نماد‎ها هم‌چنان پا بر جا مانده‎اند.
بر اثر نا آگاهی پاره‎ای از به اصطلاح پژوهندگان و روشن‎فكر‏نمایان، چندی است كه بحث بر سر هفت‏سین یا هفت‏شین، در گرفته كه به گفته‎ی حافظ :
چو ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند
به باور كهن ایرانیان، اهورامزدا، پس از بی‎هوش شدن اهریمن، دست به آفرینش مادی می‎زند. بدین‎سان، از زمان بی‎كران، زمان كران‎مند می‎آفریند تا هنگام مناسب آن را به جنبش درآورد. او در شش بار، نخستین نمونه‎های شش پدیده‎ی اصلی آفرینش، یعنی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و انسان را می‎آفریند. البته میان این گاهان آفرینش، میلیون‌ها یا میلیاردها سال فاصله بوده است.
سال‌گرد آفرینش‎های شش‏گانه به جشن‎های « گاهن‎بار» یا گهن بار، معروف‎اند. این جشن‎ها عبارتند از :
1ـ آفرینش آسمان ( مدیوم رزگاه )كه معنای آن میانه بهار است و مربوط به آفرینش آسمان می‎باشد كه در ماه اردی‌بهشت قرار دارد.
2ـ آفرینش آب ( مدیوشم‎گاه )، به معنای میانه‎ی تابستان است و مربوط به آفرینش آب می‎باشد و در تیر ماه قرار دارد.
3ـ آفرینش زمین ( پتیه‎شهیم‎گاه ) كه معنای آن گردآوری غله و مربوط به آفرینش زمین در شهریور ماه است.
4ـ آفرینش گیاهان ( ایاسیریم‎گاه )كه معنای بازگشت به خانه و مربوط به آفرینش گیاهان است و در مهر ماه قرار دارد.
5ـ آفرینش جانوران ( مدیاریم‎گاه )كه معنای آن میانه‎ی سال و مربوط به آفرینش جانوری و در دی ماه است.
6ـ آفرینش مردمان ( هم سپه مدیم‎گاه ) كه معنای آن حركت همه‎ی سپاه و مربوط به آفرینش انسان در روز‎های پایانی سال است.
اهورامزدا ، آسمان را روشن و بی‎كران می‎آفریند.
نمونه‎ی نخست آب : قطره‎ای است به پهنای همه‎ی آب‎ها
نمونه‎ی نخست زمین : زمینی است گرد و هموار، بدون هر گونه پستی و بلندی
نمونه‎ی نخست گیاه : یك شاخه است كه در برگیرنده‎ی همه‎ی گیاهان است.
نمونه‎ی نخست چارپایان سودمند : گاو « ایوداد» یا « ایوك داده» است كه در كناره‎ی راست رودخانه‎ی دایی‎تی‎نیك در ایران‏ویچ آفریده شد.
نمونه‎ نخست انسان : گیو‎مرث یا زنده‎ی میرا بود. اهورامزدا، او را در كناره‎ی چپ رودخانه‎ی دایی‎تی‎نیك در ایران ویچ آفرید. آفریدگار، گیومرث را برای یاری به خود، آفرید.
هم‎چنین، به باور كهن ایرانیان، اهورامزدا، امشاسپندان را كه جلوه‎هایی از ذات او هستند، می‎آفریند. امشاسپند، به معنای ورجاوند جاودانه است. تعداد امشاسپندان، شش تاست كه عبارتند از: بهمن (منش خوب یا نهاد نیك)، اردی‎بهشت (بهترین اشه یا ارته «راستی») شهریور (شهریاری آرمانی یا توانایی مینوی آرمانی یا آرمان شهر) سپندارمذ یا اسفند (خردكامل)، خرداد (رسایی و كمال) امرداد (جاودانگی و نامیرایی).
از میان امشاسپندان یا جلوه‎های ذات اهورامزدا، سه امشاسپند نرینه و سه امشاسپند، مادینه‏اند. سپندارمذ، همراه با خرداد و امرداد، سه امشاسپند مادینه‎اند.
بدین سان، در آیین ایرانیان كهن، عدد شش كه نشان دهنده‎ی شش‎گاه آفرینش و نیز شمار امشاسپندان بود، عدد مقدس دانسته می‎شد. اما با برپایی دین ـ دولت ساسانی و قرار دادن اهورا مزدا یا ایزدسروش بر سرفهرست امشاسپندان، تعداد آن را به هفت رسانیدند و رفته‎رفته عدد هفت، جای عدد شش را گرفت و …
بدین‎سان، سفره‎ای كه ایرانیان در سال نو می‎گستراند و نماد‎های آفرینش 6 گانه‎ی استومند (مادی) را بر آن می‎نهادند، رفته‎رفته با جای‎گزین شدن عدد 7 به جای عدد 6، نام هفت به خود گرفت.
بعد‎ها كه مفاهیم اصلی از دست رفت و به جای « مغز» در درازای هزاره‎ها، «پوست» بر جای ماند، سفره‎ی نوروزی كه دارای مفهوم ویژه و ژرفی بود، دچار دگرگونی شد و سرانجام با نام « هفت‎سین» به ما رسیده‎ است.
بر سر این سفره، آسمان (در نماد آینه)، آب ( نماد رویش زندگی نباتی و جانوری )، خاك (به گونه‎ی بستر رویش گیاه)، گیاه(در قالب سبزه)، جانور (به گونه‎ی ماهی)، و انسان‎های گردآمده بر كنار آن كه نشان دهنده‎ی 6 گاه آفرینش‌اند، حضور دارند.
بدون دو دلی، دیگر اجزای این سفره كه امروزه از اصل خود، دور افتاده و بدین گونه پس از گذر هزاره‎ها به ما رسیده، دارای مفاهیم ویژه ‎اند.
سیب، به عنوان نخستین میوه‎ای است كه مردم این فلات بدان دست یافتند و این میوه از سوی یهودانی كه پس از آزادی از سوی كوروش بزرگ در ایران می‌زیستند، به یهودا برده شد، در آن جا میوه‌ی خدایی شد، به تورات ( عهد عتیق ) راه یافت و از آن‌جا، به عهد جدید ( انجیل ) نیز راه یافت.
سركه، نخستین فرآورده‎ی صنعتی ایرانیان در قالب تولید انبوه بود. البته می‎دانیم كه سركه، از فراگشت تولید انگور به شراب و سپس دگرگشت شراب به سركه، به دست می‎آید.
گندم كه به گونه‎ی سنتی، به عنوان نماد آفرینش گیاهی به كار می‎رود ( سبزه )، بدون تردید، نخستین دانه‎ای بود كه ایرانیان توانستند آن را به گونه‎ی سازمان یافته‎، بكارند و بدروند و …
سپند یا اسپند را می‎توان به گونه‎ی نخستین « گندزدا» دانست كه ایرانیان آن را شناختند و برای گندزدایی و برطرف كردن بو‎های ناخوش به كار گرفتند. ارزش آن برای زمان‎هایی كه انسان و دام در كنار هم زندگی می‎كردند، بسیار زیاد و حتا در مواردی حیاتی بود.
تخم مرغ كه آن را رنگ می‌كنیم و بر سر سفره‌ی هفت‌سین می‌نشانیم، نماد « حامل هستی » است به گفته‌ی دیگر، هستی پنهان است كه در یك مدت معین و در دمای معین، به زندگی بدل می‌شود.
این نماد كه از راه آیین مهر به آیین مسیحیت راه یافته، بدون این كه به رمز و راز آن آشنا باشند، در جشن عروج مسیح (عید پاك )، آن را همراه خرگوش، نماد این جشن ساخته‌اند …
سكه نیز ، بعد‎ها كه بازرگانی رونق گرفت و شهر‎نشینی افزون‎تر شد و رفته‎رفته، پول در زندگی مردمان، جایگاه ویژه‎ای یافت، راه بر سر این سفره پیدا كرد و…
از این رو، شایسته است در تزیین و چیدمان سفره‎ی هفت‎سین، به رمز‎ و رازهای آن، بیش‎تر توجه كنیم و عوامل اصلی آن را در نظر گیریم.

***

نیایش نوروزی

بانو هما ارژنگی

homaArjangi

با صدای شاعر

ای واژگون سازنده دل‌ها و دیده‌ها

ای گرداننده روزها و شب‌ها

ای دیگر سازنده بودن‌ها و توانایی‌ها

دیگرگون ساز بودنمان را به بهاری بودن‌ها

الا ای اهورای با فر و جاه/ به فرمان تو تابش هور و ماه

در این روز نو از مه فرودین / به آیین جمشید فرخنده دین

بگردان دل و دیده‌ام از گناه / بیاموزم از نو دگرگونه راه

روان مرا از غم آزاد کن /بهین روزی‌ام بخش و دلشاد کن

***

طنز – اتل متل توتوله

اتل متل توتوله ، ايران خانوم چه جوره /
هم غم داره هم غصه ، نفتشو خوردن دُرُسه /
گازشو بردن هندسون ، آشغال چينی بسون /
اسمشو بذار واردات، گور پدر صادرات /
هاچين و واچين، توليدو ورچين

***

پیام نوروزی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

به نام خداوند جان وخرد

پاینده ایران

نوروز، شراره جاوید فرهنگ ایرانزمین را به همه فرزندان ایران بزرگ و تمام کسانی که آنرا ارج می‌نهند، شادباش می‌گوییم و این افتخار را داریم که بار دیگر این آیین ورجاوند ملی را در کنار یکایک ایرانیان پاس بداریم. امیدواریم بهار امسال بهاری نیکو و آغاز سالی پربار باشد. زندگی‌ها پر معنا، درختان پر شکوفه، دشت‌ها پر گل، رمه‌ها فراوان، آب‌ها و چشمه‌ها جوشان، لب‌ها پر خنده و قلب‌ها پر امید باشد. شادی از در و دیوار شهر ریزان، صدای رقص و ترنم و ترانه از خانه‌ها و کوچه‌ها برخاسته و دروغ، کینه و نفرت، آز و حسد از میان ما رخت بر بندد و ما دست در دست هم داده و به کوشش پردازیم تا صنعت و آفرینش در کشور، عزیز و پر رونق شود.

فرهنگ ایران، فرهنگ سپاسگزاری و قدر‌شناسی است. در پایان یک سال کاری قدر می‌نهیم و سپاسگزاریم از: کشاورز ایرانی که با دست پینه بسته و چهره آفتاب سوخته، زمین را بارور و غذای ما را فراهم می‌کند؛ اگر چه محصولش به ثمن بخس خریداری و در پی بی‌مهری مسولان سطح کیفیت زندگی‌اش اغلب پایین است. از دامداران و دامپروارن و چوپانان که در شرایط سخت منبع غذای جامعه ایرانی را فراهم می‌کنند. از کارمند وکارگر ایرانی که با حداقل دستمزد و با تحمل مرارت‌ها و سختی‌ها به کار و کوشش پرداخته وعامل عمرانی و آبادی هستند. از صنعت گران و تولید کنندگان و کارآفرینان و کارفرمایان که موجب توسعه کشور و رونق کار و زندگی‌اند. از معلمان و دانشجویان و دانش آموزان و هنرمندان و اهل قلم که شعله‌های دانش، فرهنگ و ادب کشورند و از همه کسانی که در تامین امنیت و آسایش میهن می‌کوشند، از وکلا و پزشکان و… و همه کسانی که در سال گذشته در راه سعادت ایران و ایرانی کوشیده‌اند.

از خداوند شادی روح نیاکان، همه درگذشتگان و همه کسانی که امسال پیش ما نیستند را خواهانیم.

ادای احترام و ادب داریم نسبت به شهدا و جانبازان وطن که با گذشتن از جان و سلامت خود اقدام به دفاع از کشور و ملت ایران نمودند. ادای احترام داریم به زندانیان سیاسی که در پی کوشش برای سربلندی و آزادی ملت در زندان به سر می‌برند. ادای احترام داریم به خانواده شهدا، جانبازان و زندانیان سیاسی که با صبرو استواری، هم پای عزیزان خود یک مقاومت تاریخی را رقم زدند.

آرزومندیم سال جدید، سالی سرشار از صلح و دوستی و عاری از جنگ و خونریزی برای همه مردم جهان باشد. آرامش و امنیت و دموکراسی در سوریه برقرار گردد. مردم بحرین و باکو بتوانند در مسیر دموکراسی خواهی خود پیروز شوند و حکومتی بر پایه فرهنگ و تاریخ خود برپا دارند. آرزومندیم آشفتگی و ترور و بی‌نظمی از افغانستان، پاکستان و عراق رخت بر بندد و منطقه روی آرامش ببینند.

در مسیر زندگی و سرنوشت ملی، تاکید بر راه اصولی و اندیشیدن به راه عقلانی می‌بایست سر لوحه فعالیت‌های سیاسی سال جدید باشد. سالی که گذشت سال دشواری برای مردم ایران بود. ناکارآمدی و ناکاستی‌های مدیریتی در کنار تحریم، شیرازه امور را به هم ریخته و مردم را در تنگنا قرار داد. صنعت، کشاورزی، کار و اقتصاد بی‌رونق‌تر و رو به مرگ رفت. به جای گسترش و شکوفایی اقتصاد و تولید ملی، واردات عنان گسیخته به جای آن نشست. مافیای پول و قدرت گلوی زندگی عمومی را بیشتر فشرد و گوشه‌هایی از رسواییشان از پرده بیرون افتاد. فضای سیاسی، امنیتی تر و جامعه مدنی با فشارهای بیشتر مواجه گردید و شکاف‌های اجتماعی فرا‌خ‌تر و فزون‌تر شد. نتیجه سیاست‌های غلط خارجی انزوای بیشتر ایران و تحریم بیشتر و نزدیک شدن به آستانه برخورد بوده است.

جامعه ایران امروزی، دچار بحران ناکارآمدی، مشروعیت، مقبولیت و توزیع عادلانه ثروت و قدرت بوده و خطرات ناشی از این امر اقدامات درست و عاجل از جایگاه عقل می‌طلبد. به طور کلی با توجه به فلسفه تاریخ و حیات ملیمان مردم ایران می‌بایست در مسیر حاکمیت ملت و دلالت‌های آن که عبارت از به رسمیت شناخته شدن مسولیت ملی تک تک افراد در اداره سرزمین خود و برخورداری از حقوق شهروندی و ملی در جهت انجام این مسولیت می‌باشد، پیش رفته و برای اعمال مسولیت و ایجاد مناسبات و ساز و کار مناسب، فعال‌تر شود و در برابر قدرتی که بر خلاف جهت این منطق پیش می‌رود مقاومت کرده و در خود توانایی‌های لازم برای گذار به این وضعیت و کیفیت اصولی را فراهم کند و مسیر صحیح و عقلانی را بر هر مسیر احساسی و تند غیر عقلانی ترجیح دهد. در پایان با تاکید بر حساسیت امسال و اهمیت انتخابات پیش رو و با عنایت به حساسیت شرایط ضمن دعوت همگان به اندیشیدن مسولانه پیرامون آن، با امیدی سرشار به آینده و برآمدن بهاری پر برکت به مسولان و اهالی قدرت توصیه می‌کنیم که به استقبال مسیر درست رفته و با اصلاح رویه گذشته بکوشند تا انتخاباتی آزاد در کشور برگزار شود. در این راستا به نام ملت و سعادت میهن:

۱-به حبس و حصر و زندان مخالفان سیاسی پایان داده شود.
۲-زمینه بازگشت و مشارکت سیاسی هموطنان خارج از کشور به عنوان یک روند فراهم شود.
۳- با تن دادن به حکومت قانون دید امنیتی از جامعه مدنی رفع وفضای باز سیاسی به همراه مطبوعات و رسانه‌های آزاد برقرار شود.
۴-حقوق اساسی مردم رعایت و با درک روح زمانه ملزومات آن فراهم شود.
۵-رویه آشتی ملی به معنی صحیح کلمه به عنوان یک راه اصولی در دستورکارقرار گیرد.

پر فروغ و همایون باد نوبهار ملت ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

***

یاد یاران رفته روشن باد

از م. سحر
برگرفته از تارنمای سحرگاهان

Nourooz1392_M.Sahar

***

پان ایرانیست‌های دربند و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

FreeA.Abedini

 Milad_Dehghan Azad Konid

Saman Arayaman Ra Azad KonidFreeAbolzal

***

تارنمای نامه پان ایرانیسم
http://paniranism.info

تارنمای هواداران پان ایرانیسم:
www.paniranism.net

فیسبوک هواداران پان ایرانیسم:
www.facebook.com/paniranism

تارنمای حزب پان ایرانیست:
http://paniranist.org

فیسبوک حزب پان ایرانیست
www.facebook.com/paniranistparty

تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:
http://paniranist.info

تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان:
www.pan-iranist.net

کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست:
http://www.youtube.com/paniranistparty

 

درفش ملی ایران

سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید

[email protected]
http://www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.