آزادی چامه سرای ملی و پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی

درفش ملی ایران نامه پان ایرانیسم
سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست
www.paniranism.info – [email protected]

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ – ١٢ اکتبر ٢٠١٣
چامه سرای ملی استاد مصطفی بادکوبه ای و پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که ماههای آخر حبس خود را طی می کردند شامگاه امشب شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ از زندان آزاد شدند.

Omid Nourooz

به امید آزادی همه زندانیان سیاسی!

استاد مصطفی باد کوبه ای: مفهوم وطن چیست ؟
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xvxg9Xa6G1w[/youtube]

***

پان ایرانیست‌ها و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

FreeA.AbediniFreeAbolzal

Saman

 

درفش ملی ایران

سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
[email protected]
www.paniranism.info

درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.