١٢٩ – ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست پس از چهار سال به مرخصی آمد

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
www.paniranism.info – iran@paniranism.info

ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست پس از چهار سال به مرخصی آمد

ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست پس از چهار سال به مرخصی آمد

ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست عصر امروز برای اولین بار پس از چهار سال و یک هفته زندان به مرخصی آمد.

ابوالفضل

به گزارش سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار و عضو سازمان جوانان حزب پان ایرانیست عصر امروز یکشنبه ۱۸ اسفندماه با تودیع چهارصد میلیون تومان وثیقه و دوضامن پس از چهار سال حبس به مرخصی آمد.

گفتنی است در آذر ماه سال جاری مرخصی وی، ساعاتی پیش از خروجش از زندان با دستور وزارت اطلاعات لغو شده بود.
ابوالفضل عابدینی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، فروردین ماه ۱۳۸۹ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهاماتی از قبیل عضویت در حزب پان ایرانیست، ارتباط با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او یک سال بعد از صدور حکم اول، بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه ای به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. وی امروز پس از تحمل ۱۴۶۷ روز زندان به مرخصی آمده است.

نامه پان ایرانیسم:. به امید آزادی سرور عابدینی و همه زندانیان سیاسی.

 

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید

iran@paniranism.info
www.paniranism.info

درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.