شماره ١٣١ – دیدار گروهی از هموندان حزب پان ایرانیست با سرور عابدینی

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
www.paniranism.info – [email protected]

دیدار جمعی از گروهی از هموندان حزب پان ایرانیست با ابوالفضل عابدینی + عکس

دیدار جمعی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست با ابوالفضل عابدینی + عکس

جمعی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست با ابوالفضل عابدینی دیدار کردند.
به گزارش سازمان جوان حزب پان ایرانیست، تنی چند از فعالین سازمان جوانان حزب پان ایرانیست از ماهشهر و اهواز و تهران به شهرستان رامهرمز محل سکونت خانواده ابوالفضل عابدینی رفته و با ایشان دیدار کردند. در این دیدار همچنین سرور ساسانی (مسوول تشکیلات حزب در رامهرمز) و سرور خلفی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست نیز حضور داشتند.
ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار و از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست است که از اسفند ماه ۸۸ تا کنون در زندان های اوین و کارون اهواز در حال گذراندن محکومیت ۱۲ ساله خود است. وی یکشنبه، ۱۸ اسفندماه سال جاری با تودیع ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه و دوضامن پس از چهار سال حبس و برای اولین بار به مدت ۱۰ روز به مرخصی آمد.

A_20140310_183127

A_20140310_185750(0)

A_20140310_202419

A_20140310_193615

A_20140310_184219

A_20140310_184157

A_20140310_203225

A_20140310_184034

A_20140310_203016

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید

[email protected]
www.paniranism.info

درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.