شماره ١٦٥ – من ایرانم

درفش ملی ایران

نامه پان ایرانیسم

شماره ١۶٥ – پنج شنبه ٢٠  شهریور ١٣٩٣ – ١١ سپتامبر ٢٠١۴

www.paniranism.info– [email protected]

 

درود بر هم میهنان گرامی

مطالب زیر تقدیم میشوند 

من ایرانم – سروده ای از غفران بدخشانی شاعر, نویسنده و پژوهش گر افغان
گزارش تصویری شصت و هفتمین مراسم سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در تهران
گزارش تصویری مراسم گرامیداشت شصت و هفتمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در اهواز
گفتگوی سرور دکتر حسن کیانزاد و آقای عبدلرضا کریمی با سیروس ملکوتی در برنامه تلویزیونی پویش
وقتی به پنجشیر میرسی: گرامیداشت احمد شاه مسعود، کاری از سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

پاینده ایران

من ایرانم – سروده ای از غفران بدخشانی شاعر, نویسنده و پژوهش گر افغان

با صدای شاعر

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E_KMfyIxn5E[/youtube]

درود ای همزبان
من از بدخشانم
همان مازندران داستان های کهن
آن زادگاه این زبان ناب اجداد و نیاکانت

تو از تهران
من از کابل
من از سیستان، من از زابل
تو از مشهد
ز غزنی و هریوایم
تو از شیراز و
من از بلخ می آیم

اگر دست حوادث در سر من تیغ می کارد
و گر بیداد و استبداد می بارد
نوایم را اگر دزدیده اند از من
سکوت تیره یی در خانهء خورشید گُستَرده است گر دامن
سیه پوشان نیک اندیش و
فوج سر به داری »در رگانم رخش« می رانند *

مرا بشناس
من آنم که دِماغم بوی جوی مولیان دارد
و آمویی میان سینه ام پیوسته در فریاد و جریان است
و در چین جبین مادرم روح فَرانک می تپد
از روی و از مویش
فُروهر می تراود
مهر می بارد
و سام و زال سام و رستم و سهراب و آرش را
من و این پاک کیشان کمانکش را
به قول راز های سینهء تاریخ پیوندی است
دیرینه!

نگاهم کن
نه!
نه با توهین و با تحقیر و با تصغیر
نگاهم کن
نگاهت گر پذیرد
برگ سیمایم
ز بومسلم و سِیس و بو مقنع
صورتی دارد

درست امروز شرح داستان و داستان با توست
و اما استخوان قهرمان داستان با من
تو گر نامی
نشانم من
تنت را روح و جانم من
من ایرانم!!
خراسان در تن من می تپد
پیوسته در رگ های من جاریست
بشناسم

بنی آدم گر از یک جوهر اند
ما را یکی تر باشد آن گوهر
درود ای همزبان
من هم از ایرانم!

* این ترکیب را نخستین بار در سروده های زنده یاد عاصی خوانده بودم:
جنون ناتمامی در رگانم رخش می راند

دسمبر ۲۰۱۱
امستردام

***
گزارش تصویری شصت و هفتمین مراسم سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در تهران

مراسم گرامیداشت شصت و هفتمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در پایگاه پندار شهر تهران برگزار شد
در این مراسم که در تاریخ پانزدهم شهریور ماه برگزار شد گروهی از هموندان و هواداران حزب پان ایرانیست از تهران و شهرستان ها شرکت کردند

در این نشست پرشور سروران سعید جلیلیان، حسین شهریاری، فیروزی و حجت کلاشی به ایراد سخنرانی پرداخته و سرور مصطفی بادکوبه ای، شاعر برجسته ملی و علی نجفی، شاعر جوان ملی اشعاری برای حاضران خواندند

همچنین مدیریت برنامه با سرور هومن اسکندری بود و سرور هادی رسولی سرآغاز حزب پان ایرانیست را خواند و مراسم با اجرای موسیقی زنده پایان یافت
گزارش تکمیلی این نشست به زودی منتشر خواهد شد

در ادامه گزارش تصویری مراسم گرامیداشت شصت و هفتمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم را مشاهده می کنید

18-

24

08

09

18

12-

13-

10

07

16

23

22

13

25

26

11

27

***
گزارش تصویری مراسم گرامیداشت شصت و هفتمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در اهواز

پان ایرانیست‌های خوزستان، عصر امروز ۱۴ شهریور ماه شصت و هفتمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم را گرامی داشتند
در این مراسم که با حضور اعضا و هواداران حزب پان ایرانیست در شهر اهواز و در پایگاه سرور ابراهیم میرانی برگزار شد، سروران میلاد دهقان، ریاض دانش پژوه، خلفی و حجت کلاشی سخنانی ایراد و مراسم با اجرای موسیقی زنده پایان یافت

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده می‌کنید

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده می‌کنید

10660552_336791003166050_1776381715_n

10694913_336790449832772_1545986289_n

10656290_336791486499335_1036522243_n

10656492_336791979832619_1070233441_n

10668326_336791889832628_1944561403_n

10654099_336791826499301_793913698_n

10694852_336792063165944_1133966239_n

10579893_336792156499268_879174482_n

10647795_336791146499369_708934924_n

***
گفتگوی سرور دکتر حسن کیانزاد و آقای عبدلرضا کریمی با سیروس ملکوتی در برنامه تلویزیونی پویش

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5dNVB-QEg8Y[/youtube]

***

وقتی به پنجشیر میرسی: گرامیداشت احمد شاه مسعود، کاری از سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7YsAFWVm2Ac[/youtube]

***

پان ایرانیست‌های دربند و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

FreeA.Abedini

***

تارنمای نامه پان ایرانیسم:
http://paniranism.info

فیسبوک نامه پان ایرانیسم:
www.facebook.com/paniranism

تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:
http://paniranist.info

فیسبوک سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:
https://www.facebook.com/paniranist.info

تارنمای حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی (شاخه آمریکای شمالی)
www.paniranism.net

تارنمای حزب پان ایرانیست:
www.paniranism.org

فیسبوک حزب پان ایرانیست
www.facebook.com/paniranistparty

تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان:
www.pan-iranist.net

کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست:
http://www.youtube.com/paniranistparty

حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید

[email protected]
www.paniranism.info

درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.