Posts Tagged ‘آشنایی با بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی’

شماره 92 – ویژه نامه دکتر محمود افشار یزدی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 92، سه شنبه 17 دی ماه 1398، 7 ژانویه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند دکتر محمود افشار و پان ایرانیسم, میلاد دهقان ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠۱۱ دی سالروز وقف دکتر […]

شماره 58 – 28 آذرماه و یادی از دو نام آور ایرانی: دکتر محمود افشار یزدی و عباس یمینی شریف

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 58 -چهار شنبه 28 آذرماه 1397 – 19 دسامبر 2018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند ۲۸ آذر سالروز درگذشت دکتر محمود افشاریزدی یاد باد. آشنایی با بنیاد موقوفات […]

Copyright©2010-2018.