Posts Tagged ‘حجت کلاشی’

دوره 2، شماره 20 – من فردوسی هستم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم چهار شنبه 18 بهمن ماه 1396 – 7 فوریه 2018 www.paniranism.info – iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم میشوند: من فردوسی هستم من درد بوده‌ام همه: دربارۀ ادعای فاشیستی بودن شاهنامه بیانیه […]

Copyright©2010-2018.