Posts Tagged ‘دکتر جمشیدی راد دق کرد! جواد رنجبر درخشی لر’

شماره 87 – قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 87، چهارشنبه، 15 آبان ماه 1398، 6 نوامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درگذشت دکتر جمشیدی راد قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد دکتر جمشیدی راد دق کرد! جواد […]

Copyright©2010-2018.