Posts Tagged ‘زبان پارسی آماج تازش‌ها’

شماره 166، ایران‌ستیزی با اسلحۀ زبان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 166، سه شنبه 30 خرداد ماه 1402، 20 ژوئن 2023 www.paniranism.info . paniranist1@gmail.com درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند دشمن ما تازد اول بر زبان مشترک، آرسام محمودی زبان پارسی آماج تازش‌ها […]

Copyright©2010-2018.