Posts Tagged ‘شماره 118 – ۸ دی ماه روز بزرگداشت یعقوب لیث صفاری گرامی باد.’

شماره 118 – ۸ دی ماه روز بزرگداشت یعقوب لیث صفاری گرامی باد.

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 118، دو شنبه 8 دی ماه 1399، 28 دسامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند هویت تاریخی ما «ایرانی» و «شهری» است ، نه قومی! گفت وگو با احسان […]

Copyright©2010-2018.