Posts Tagged ‘کانال خبری پان ایرانیست’

شماره 131 – یادی از علیرضا رئیس، نخستین شهید پان ایرانیسم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 131، چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400، 9 ژوئن 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند یادی از علیرضا رئیس، نخستین شهید پان ایرانیسم وعده‌های نامزدهای سیزدهمین دولت تدارکاتچی: برداشت […]

Copyright©2010-2018.