بر مزار مردی با قلبی به وسعت ایران زمین

درفش ملی ایران

نامه پان ایرانیسم
شماره ٧٥ – آدینه ٢٠ بهمن ١٣٩١ – ٨ فوریه ٢٠١٣
www.paniranism.info – [email protected]

درود بر هم میهنان گرامی‌:

مطالب زیر تقدیم میشوند:

بر مزار مردی با قلبی به وسعت ایران زمین
شصت و چهارمین سالروز تولد شاعر ملی در بند ایران
پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران تخت جمشید
منافع ملي
یک پیشنهاد: به تاجیکستان سفر کنید

پاینده ایران

بر مزار مردی با قلبی به وسعت ایران زمین – مهندس رضا کرمانی

MazareKermani

***

شصت و چهارمین سالروز تولد شاعر ملی در بند ایران

Omid

این روزها با تولد دکتر مصطفی بادکوبه ای شاعر مبارز ایرانی که همانند هیلا صدیقی دختر زیبا و خوش سخن و شجاع کرد ایرانی در پشت میله های زندان اوین است، مصادف بود؛ دکتر مصطفی بادکوبه ای که این روزها وارد شصت و چهارمین سال زندگی خود شده است، به مناسبت تولد خود که آن را از اوین جشن گرفته است، شعری سیاسی نیز سروده است:
کیک تولد در اوین از پشت شیشه
لبخند شادی بر لبم همچون همیشه
این خنده اما تلخ تر از گریه باشد
هر لحظه اش رخسار جان را می خراشد

***

پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران تخت جمشید

سند پرداخت حقوق به کارگران تخت جمشید
مهرداد آتورپاتگانی – بر گرفته از تارنگار تاریخ ایران/آریا پارس

هنگام پاک سازی پارسه (تخت جشمید) شمار فراوانی گل‌نبشته پیدا شد که پس از برگردان (ترجمه) شدن آشکار شد، اسناد پرداخت دستمزد کارگران بوده است که نقدی پرداخت می شده است. برای نمونه برگردان یکی از این گل‌نبشته‌ها (با کمی دگرگونی و پارسی نویسی):

سرور (آقای) شاکا مدیر صندوق
” سرور «بردکاما» گواهی می دهد که سرور «هردکاما» درودگر مصری سرکارگر صدنفر کارگر به ضمانت سرور «وهوکا» در ساختمان پارسه (تخت جمشید) کار می کند باید 3 «کارشا» و 2 «شکل» و نیم نقره برای دستمزد دریافت کند.”
مسئول صدور مردوکا

Hoghogh Takht Jamshid

***

منافع ملي

برگرفته از: روزنامک منافع ملي Manafemelli.persianblog.ir

امروزه واژهي منافع ملي يکي از فراگيرترين واژه ها و به ويژه در مسايل مربوط به سياست خارجي است.
منافع ملي عبارت است از ارزش هاي يک ملت يا به گفته بهتر جهان بيني يک ملت است که آن ملت در راه تحقق آنها، مي کوشد. منافع ملي برخاسته از جهان بيني ملت مي باشد. جهان بيني عبارت است از ديدگاهي که يک ملت بر پديده هاي جهان هستي مي نگرد. در نتيجه جهان بيني عبارت است از يک دستگاه فلسفي کامل که ملت وسيله ي آن، پديده هاي جهان هستي را مي سنجد و ارزش گذاري ميکند.
ناسيوناليسم ايراني برخاسته از جهان بيني ايراني است و يا به گفته ديگر، سرچشمه ي جهان بيني است. ناسيوناليسم ايراني، انديشه اي است انساني، انسان محور و انسان دوست.
از روزگاران دور تاريخ، دو اصل زير مورد شناخت و احترام ملت ايران بوده و هست که نشان دهنده ي منافع ملي ايران مي باشد:
يکم ـ آزادي انسان و حقوق بشر
دوم ـ طرد هر گونه استبداد و استعمار، در هر رنگ و هر شکل
از اينرو، منافع ملت ايران در پهنه ي جهان، عبارت است از:
1- حمايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي همه ي مردم جهان
2- مبارزه با هرگونه استعمار، استبداد و تبعيض نژادي
پايه هاي جهان بيني انساني ملت ايران يا منافع ملي ملت را که در منشور کورش بزرگ در سال 538 پيش از ميلاد/ 1159 پيش از هجرت بلورينه شده است، برپايه ي اسنادي که تاکنون در دست داريم در کمابيش 2500 سال پيش از ميلاد (کمابيش 700 سال پيش از زايش زرتشت و 3100 و اندي سال پيش از هجرت پيامبر از مکه به مدينه)، شکل گرفته است.
منشور منوچهر سپس در منشور کورش بزرگ به گستردگي هرچه تمام تر، بازتاب مي يابد. جهان بيني ايراني را فردوسي در يک رج کوتاه مي کند:
مـيـازار مـوري کــه دانــهکـش است
که جان دارد و جان شيرين خوش است
منشور، منوچهر و کورش را سعدي اينگونه بيان ميکند:
بـنـــيآدم اعــضــاي يــک پيکرند
کـه در آفــرينش ز يــک گــوهـراند
چو عضوي به درد آورد روزگار [ستمگر، امپرياليست، جهانخوار]
دگـر عـضـوها را نـماند قـرار

منشور حقوق بشر و آزادي انسان کورش بزرگ (منشور احترام به بشر و نفي ستم و زورگويي و تجاوز و بيداد از سوي ملت ايران است) و نيز گفته ي سعدي، هر دو آذين تالار سازمان ملل متحداند.
از سوي ديگر، منافع حياتي عبارت است از منافعي که با موجوديت يا «بود و نبود» يک ملت سروکار دارد و قابل چشم پوشي و گذشت نيست.

***

یک پیشنهاد: به تاجیکستان سفر کنید

fartor.persianblog.ir/post/141
آیا این‌جا را می‌شناسید؟ این‌جا ایران (کنونی) نیست. این‌جا تاجیکستان است که درآن فرهنگ چند هزار ساله ی ایرانی و آریایی را پاسداری می‌کنند.
باز هم به کشورهای عربی و ترکیه می‌روید و دلار به جیب ترک و عرب می‌ریزید؟
چرا ما ایرانیان به جای سفر به کشورهای عربی و ترکیه به کشورهایی مانند تاجیکستان سفر نمی‌کنیم؟ مردمانی که هم زبان ما هستند، تاریخی یکسان با ما دارند، به ایران عشق می‌ورزند و نوروز را به بهترین حالت برگزار می کنند و… چرا اگر قرار است دلارهایمان را خرج کنیم در کشورهای زیبایی مانند تاجیکستان، ارمنستان و منطقه‌ی کردستان نباشد تا با برقراری پیوند بیش‌تر میام مردمان ایرانی‌تبار، فرهنگ ایرانی روز به روز توانمندتر شود؟

Tajikestan safar konid

***

پان ایرانیست‌های دربند و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

Abedini va ShahinMiladSamanFreeAbolzal

***
تارنمای هواداران پان ایرانیسم:
www.paniranism.net

تارنمای نامه پان ایرانیسم
http://paniranism.info

فیسبوک هواداران پان ایرانیسم:
www.facebook.com/paniranism

تارنمای حزب پان ایرانیست:
http://paniranist.org

تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:
http://paniranist.info

تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان:
www.pan-iranist.net

کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست:
http://www.youtube.com/paniranistparty

فیسبوک حزب پان ایرانیست:
www.facebook.com/paniranistparty

 

درفش ملی ایران

سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید

[email protected]
http://www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.